CÁCH CÀI SERVER ESXI VSPHERE 8.0U1 SERVER DELL EMC R750XS

CÁCH CÀI SERVER ESXI VSPHERE 8.0U1 SERVER DELL EMC R750XS

 1. CHUẨN BỊ SOURCE
 1. CÀI TỪ IDRAC LIFE CYLE CONTROLLER

Cài từ cosole của idrac

Chọn Virtual media=> connect virtual media =>mount iso vmware

Chọn ISO Vmware=> Map device

Reboot lại vào nhấn F10 vào LifeCycel controller hoặc để boot tự động sẽ vào Virtual

Chọn Virtual Keyboard-> Enter

Nhấn F11

Nhấn Enter

Nhấn Enter tiếp

Nhập password cho root

Nhấn F11 để cài

Cài thành công=> Enter để reboot tiếp tục cài

Như vậy là cài đặt xong ESXI 8.0 on Server DELL EMC R750XS

Chúc các bạn thành công

HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT FIRMWARE BIOS VÀ IDRAC DELL EMC SERVER 750XS

Thông tin

 • Server PowerEdge R750xs
 • Bios version: 1.7.4
 • IDRAC với lifecycel controller version: 5.10.30.

Tải về

Tính đến ngày 08/05/2023 admin viết bài :

Các cập nhật thông qua web idrac

Logon vào web idrac

Kiểm tra Version

CÁCH CẬP NHẬT IRAC

Vào menu Maintance-> System Update=> Choose file

Tìm đến file Idrac và Firmware BIOS vừa download về

Chọn Upload iDRAC-with-Lifecycle-Controller_Firmware_T9J9H_WN64_6.10.30.20_A00.exe

Chúng ta nên thực hiện tuần tự upgrade idrac rồi tới Firmware BIOS nhé.

Chọn Install

Chờ reboot và cài đặt khoảng 10-15 phút

Và đây là kết quả nhé

CẬP NHẬT BIOS FIRMWARE DELL EMC SERVER R750XS

Làm tương tự như trên cho BIOS 1.9.2

Chọn install and reboot

Chờ reboot và cài lại 10-15 phút

Update thành công

Chúc các bạn thành công

Thông tin

Dell PowerEdge – What Is The Default Username And Password For IDRAC?

Symptoms

Systems with an integrated Dell Remote Access Control (iDRAC) have a default user name and password, but you can also configure them with a secure password.

Default iDRAC login

In the iDRAC’s default configuration, the login credentials are as follows:

 • Username: root
 • Password: calvinSecure Password

For iDRAC9, a new feature called secure password is available during the purchase configuration.

 • If you have opted for secure default access to iDRAC, the iDRAC secure password is available on the back of the system information tag (Service Tag) under “iDRAC Default Password.”
 • If you have not opted for secure default access to iDRAC, then the default password should be blank. In this case, the default username and password (root/calvin) apply.
 1. Information tag (Top view)
 2. Information tag (Bottom view)
 3. OpenManage Mobile (OMM) label
 4. iDRAC MAC address and iDRAC secure password label


You can reset the password through the iDRAC settings by pressing F2 at startup.
Also, you can reset the password to its factory default with the following racadm command: 

racadm racresetcfg -all


To reset the password to the legacy password, use the following racadm command: 
 

racadm racresetcfg -rc

Cause

What is the “Default Password Warning” on iDRAC? (SEC0701)

The default iDRAC username and password are widely known, and any user can access the server and make changes using the default credentials. The Default Password Warning feature in iDRAC warns you if the default login credentials are still in place. 

Whenever a user with Configure User privileges logs in to iDRAC or SSH/Telnet or executes racadm commands remotely using the default login credentials, the system displays a warning message (SEC0701). Because GUI and SSH/Telnet users log in once per session, they see a single warning message for each session. Because remote racadm users log in for every command, they see a warning message for every command.

An iDRAC with default login credentials is even less secure if the system is Internet-accessible or part of a large network with different trust boundaries. If any of the following items is configured, the possibility exists that iDRAC could become accessible on the Internet.

Whenever a user with Configure User privileges logs in to iDRAC via Web GUI using the default login credentials, the Default Password Warning Message displays. From this page, the user can either change the password for a root user, or they can change nothing and continue logging in to iDRAC. The option to disable the Default Password WarningMessage appears on this page if the user does not change the password.

iDRAC9:

iDRAC8:

Figure 2: Default Password Warning 

The Default Password Warning can be enabled or disabled from the iDRAC Overview -> iDRAC Settings -> User Authentication -> Local Users page, under the section titled “Default Password Warning.”

Source Reference: Dell Support

Phương Nguyễn Collect