Thảo Luận về Cloud cho SMB

SMB có nên thay thế on-prem servers (physical và virtual) bằng cloud servers (trong nước hoặc quốc tế) ?

Với chiến lược cloud-first, SMB có thể dọn dẹp phòng server bằng cách migrate on-prem servers lên cloud càng nhiều càng tốt, ưu tiên SaaS nhưng nếu ko được thì dùng IaaS. Cloud server trong nước (cmc, fpt, Viettel) và quốc tế (azure, aws) có sự khác nhau khá rõ về chi phí và đường truyền, và đây cũng là bất lợi của cloud quốc tế vì chi phí cao và đường truyền quốc tế ko tốt bằng trong nước.

Dưới đây là so sánh chi phí cloud trong nước và quốc tế khi 1 DN nhỏ (khoảng 65 users) muốn chuyển lên cloud vào đầu năm 2020:

Chi phí chênh lệch khá lớn ở phần đường truyển50M MPLS:

· Cloud trong nước thì 8,4tr/tháng

· Cloud quốc tế thì 117,5tr/tháng

Ngoài ra phần thuê Server cũng chênh lẹch:

· Cloud trong nước: 18tr/tháng

· Cloud Azure: 50tr/tháng

Do đó tổng chênh lệch1 năm khi dùng cloud quốc tế và trong nước là(2,1ty – 407tr)=1,6ty/năm

Nếu DN có ngân sách ít chắc chắn nên chọn cloud trong nước. Khi đó phòng server sẽ chỉ còn switch và firewall, vì các servers đã được migrate hết lên cloud. Cần 1 kết nối riêng (MPLS, Metro …) ổn định để nối từ phòng server đến DC của cloud provider trong nước, như đường MPLS 50M trong ví dụ trên. Mặc dù giá thuê cloud trong nước vẫn đắt hơn là tự hosting, nhưng bù lại nó cho mình chất lượng và giúp giải phóng phòng server, và cơ cấu lại chi phí.

Tóm lại SMB nên nhận thức rõ về chiến lược cloud-first, trong đó ưu tiên trước hết là SaaS, sau đó đến PaaS, và những gì còn lại (ko phù hợp với SaaS và PaaS) thì chạy trong IaaS (trong nước hoặc quốc tế). Và trong ví dụ trên, nếu muốn giảm chi phí thì cloud trong nước cần được chọn.

Topo:

On-prem IT Room (no server)—-(mpls, metro)—-DC of cloud provider (cmc, fpt, Viettel)

Câu hỏi:

+AE đánh giá thế nào về việc lựa chọn cloud server trong nước như trong vd trên ? ưu điểm và nhược điểm của lựa chọn này ?

+Cloud-First có nên là chiến lược của SMB và tại sao ? thực hiện nó thế nào ?

+Chia sẻ kinh nghiệm sử dụng cloud server (và IaaS nói chung) của cloud trong nước ? đề xuất 1 số cloud provider trong nước uy tín …

+Cty bạn có áp dụng cloud-first ko ? và sử dụng cloud nào. ?

Bài viết này t rích nguồn từ anh Conan tech4vn

Recommended Posts