Cách chuyển hạ cấp key bản quyền Exchange Server Enterprise về Standard

Có một điều khi chúng ta đã cài Microsoft Exchange Server mà đã kích hoạt bản quyền key là Enterprise. Vì 1 lý do nào đó cần chuyển đối từ Enterprise về standard. Theo Microsoft thì khả năng từ nhỏ lên cao có thể ugprade ok tuy nhiên hạ cấp từ Enterprise về standard thì như thế nào ?

Hôm nay Phương Nguyễn chia sẽ các bạn cách hạ cấp key license Exchange Server đã kích hoạt từ Enterprise về standard, Như chúng ta đã biết các sương sống của Exchange chính là hệ thống domain controller nghĩa là mọi thông tin Exchange đều lưu trên Active Directory, nên chúng ta sẽ căn cứ vào đây để by-pass nhé.

Các bước như sau:

Bước 1: Chúng ta logon vào Domain controller mở run gỏ lệnh adsiedit.msc

Bước 2: Right click->Chọn Connect to => Configuration

Bước 3: Theo đường dẫn sau:

Mở Configuration > Services > Microsoft Exchange > Domain/Org > Administrative Groups > Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT) > Servers

Thay domain của các bạn nhé: ví dụ đây là PHUONG2.lab

Configuration > Services > Microsoft Exchange >PHUONGIT > Administrative Groups > Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT) >Servers

Bước 4 Chọn phải chuột vào Server ví dụ đây là Lab-EX2019 => chọn thuộc tính msExchProductID clear trắng nhé, có thể copy lại lưu 1 bản.

Chọn Clear => chọn oke nhé lưu lại

Quay lại Exhange Server để nhập lại key hoặc Powershell

Set-ExchangeServer -Identity LAB-EX2019 -ProductKey xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx 

Chúc các bạn thành công

Phương nguyễn viết.

Recommended Posts