Download Service Pack Service Pack For ProLiant (SPP) Version 2022.09.01.00 cập nhật mơi

Làm quản trị ai cũng biết phần mềm SPP của Hãng HPE server nhé. Hôm nay admin chia sẽ các bạn link download các bản khác nhau cho việc cài đặt server HPE nhé.

SPP là tích hợp tất cả phần mềm driver firmware của các dòng server khác nhau và đóng gói lại HP Service Pack SPP (SPP) phiên bản 2022.09.01.00 nhé. Chúng ta có thể ghi ra USB, hoặc DVD để cập nhật driver phần mềm firmware vá lỗi cho máy chủ Server HPE.

IDDecriptionFilenameLink download
00For server models G10 and above 2022.09.01.00P52581_001_gen10spp-2022.09.01.00-SPP2022090100.2022_0930.1.isohttps://ouo.io/K3hRMu
01For server models G10 and above 2020.09.0 G10P35936_001_gen10spp-2020.09.0-SPP2020090.2020_0901.17.isohttps://bit.ly/2UCKk8C
02
For server HPE models 2020.09.0 G9 / G10
P35935_001_spp-2020.09.0-SPP2020090.2020_0901.114.isohttps://bit.ly/3pGM2Ea
03
For Gen8.1 server models
P03093_001_spp-Gen8.1-SPPGen81.4.isohttps://bit.ly/2UCPVfa
04
For version servers: G7.1
P04243_001_spp-g7.1-SPPG71.3.isohttps://bit.ly/32YJzv5

Good luck to you 🙂

Cisco AnyConnect Secure Mobility Client Cisco Secure Client 5.x Download

Hôm nay admin chia sẻ phầm mềm VPN Cisco AnyConnect Secure Mobility Client phiên bản mới nhất của Cisco nhé.

Thông tin

Năm / Ngày phát hành: 2022
Phiên bản: 5.0
Nhà phát triển: Cisco Systems
Trang web của nhà phát triển: http://www.cisco.com/web/go/anyconnect
Độ sâu bit: 32bit + 64bit
Yêu cầu hệ thống: Windows: Đủ để chạy hệ điều hành được hỗ trợ trên nền tảng của bạn
Mô tả: Ứng dụng Khách Di động An toàn Cisco AnyConnect – phát triển thêm AnyConnect. Được thiết kế để tạo kết nối vp-n đến các thiết bị mạng cisco bằng giao thức SSL, TLS, DTLS. Nó hỗ trợ hầu hết các nền tảng và hệ điều hành hiện đại, bao gồm cả di động. Nó cho phép bạn kết nối với tường lửa Cisco ASA hoặc loại thiết bị dựa trên IOS (với một số hạn chế). Để hỗ trợ, cần có giấy phép tương ứng trên các thiết bị vp-n cisco. Nền tảng được hỗ trợ: i386, amd64, powerpc

Files:

 • anyconnect-linux64-5.0.00556-predeploy-k9.tar.gz
 • anyconnect-linux64-5.0.00556-vpnapi.tar.gz
 • anyconnect-linux64-5.0.00556-webdeploy-k9.pkg
 • anyconnect-macos-5.0.00556-predeploy-k9.dmg
 • anyconnect-macos-5.0.00556-vpnapi.tar.gz
 • anyconnect-macos-5.0.00556-webdeploy-k9.pkg
 • anyconnect-win-5.0.00556-core-vpn-lang-predeploy-k9.zip
 • anyconnect-win-5.0.00556-core-vpn-lang-webdeploy-k9.zip
 • anyconnect-win-5.0.00556-predeploy-k9.zip
 • anyconnect-win-5.0.00556-vpnapi.zip
 • anyconnect-win-5.0.00556-webdeploy-k9.pkg
 • hostscan_5.0.00556-k9.pkg
 • tools-anyconnect-win-5.0.00556-profileeditor-k9.msi
 • tools-anyconnect-win-5.0.00556-transforms.zip
 • anyconnect-win-arm64-5.0.00556-webdeploy-k9.pkg
 • anyconnect-win-arm64-5.0.00556-predeploy-k9.zip

Link Tải full bộ để deploy

STTMô tảVersionDownload
00Cisco AnyConnect Secure Mobility Client 5.0.00556 (Full)5.0.00556This image has an empty alt attribute; its file name is download1.jpg
00Cisco AnyConnect Secure Mobility Client 5.0.00529 (Full)5.0.00529This image has an empty alt attribute; its file name is download1.jpg
01Cisco AnyConnect Secure Mobility Client 4.10.01075 (Full)4.10.01075This image has an empty alt attribute; its file name is download1.jpg
02Cisco AnyConnect Secure Mobility Client 4.9.05042 (Full)4.9.05042This image has an empty alt attribute; its file name is download1.jpg
03Cisco AnyConnect Secure Mobility Client 4.9.04053 (Full)4.9.04053This image has an empty alt attribute; its file name is download1.jpg
04Cisco AnyConnect Secure Mobility Client 4.9.04043 (Full)4.9.04043This image has an empty alt attribute; its file name is download1.jpg
05Cisco AnyConnect Secure Mobility Client 4.9.03047 (Full)4.9.03047This image has an empty alt attribute; its file name is download1.jpg
06Cisco AnyConnect Secure Mobility Client 4.8.03052 (Full)4.8.03052This image has an empty alt attribute; its file name is download1.jpg
07Cisco AnyConnect Secure Mobility Client 4.7.04056 (Full)4.7.04056This image has an empty alt attribute; its file name is download1.jpg
Link tải full bộ

Hoặc download chỉ cài đặt trên máy trạm Windows

IDMô tảVersionLink Download
00cisco-secure-client-win-5.0.00556-core-vpn-predeploy-k95.0.00556This image has an empty alt attribute; its file name is download1.jpg
00cisco-secure-client-win-5.0.00529-core-vpn-predeploy-k95.0.00529This image has an empty alt attribute; its file name is download1.jpg
01anyconnect-win-4.10.01075-core-vpn-predeploy-k94.10.01075This image has an empty alt attribute; its file name is download1.jpg
02anyconnect-win-4.9.05042-core-vpn-predeploy-k94.9.05042This image has an empty alt attribute; its file name is download1.jpg
03anyconnect-win-4.9.04053-core-vpn-predeploy-k94.9.04053This image has an empty alt attribute; its file name is download1.jpg
04anyconnect-win-4.9.04043-core-vpn-predeploy-k94.9.04043This image has an empty alt attribute; its file name is download1.jpg
05anyconnect-win-4.8.03052-core-vpn-predeploy-k94.8.03052This image has an empty alt attribute; its file name is download1.jpg
Link download máy trạm Windows

Chúc các bạn may mắn

Filecode: viettechgroup.vn

Phương Nguyễn

Link Download Windows Server ISO Update Mới Nhất

Hôm nay admin sẽ chia sẽ các bạn link tải tất cả phiên bản của ISO Windows Server nhé.

Tìm hiểu từng loại nhé.

Long-Term Servicing Channel (LTSC): bản này thường được phát phát hành 2-3 năm 1 lần. Thời gian hỗ trợ chính là 5 năm và gia hạn mở rộng hỗ trợ được 5 năm. Nghĩa là phiên bản Window Server LSTC thì tuổi thọ thường 10 năm nhé.

Semi-Annual Channel (SAC): bản này thường được phát phát hành 6 tháng 1 lần trên 1 năm nghĩa là 1 năm có 2 bản. Thời gian hỗ trợ chính là 18 tháng kể từ khi phát hành.

Cho nên môi trường doanh nghiệp nên chọn LTSC.

STTWindows Server releaseVersionOS BuildLink DownloadBackup
00Windows Server 2022 (Long-Term Servicing Channel) (Datacenter, Essentials, Standard) 202220348.169https://bit.ly/3rcoiLihttps://bit.ly/3xqgBlP
01Windows Server, version 20H2 (Semi-Annual Channel) (Datacenter Core, Standard Core)20H219042.508.200927-1902https://bit.ly/314xnuDhttps://bit.ly/3raPH0h
02Windows Server, version 2004 (Semi-Annual Channel) (Datacenter Core, Standard Core)200419041.264.200508-2205https://bit.ly/3nRrYjK
03Windows Server, version 1909 (Semi-Annual Channel) (Datacenter Core, Standard Core)190918363.418.191007-0143
04Windows Server, version 1903 (Semi-Annual Channel) (Datacenter Core, Standard Core)190318362.30.190401-1528https://bit.ly/2ZogryO
05Windows Server 2019 (Long-Term Servicing Channel) (Datacenter, Essentials, Standard)180917763.107.1010129-1455https://bit.ly/314gQqU

https://bit.ly/3CSZ8DW
https://bit.ly/3xipv4Y
06Windows Server, version 1809 (Semi-Annual Channel) (Datacenter Core, Standard Core)180917763.107.1010129-1455https://bit.ly/3d6Irulhttps://bit.ly/3HYao5J
07Windows Server 2016 (Long-Term Servicing Channel)160714393.0https://bit.ly/32mjnNwhttps://bit.ly/3nOtEKP
08Windows Server 2012R2NT 6.39600https://bit.ly/32VJaJRhttps://bit.ly/3FJF7kS
09Windows Server 2012NT 6.29200
10Windows Server 2008R2NT 6.17601https://bit.ly/3CVXfWNhttps://bit.ly/314VN7z

Chúc các bạn thành công

Phương nguyễn IT