Link Download Windows Server ISO Update Mới Nhất

Hôm nay admin sẽ chia sẽ các bạn link tải tất cả phiên bản của ISO Windows Server nhé.

Tìm hiểu từng loại nhé.

Long-Term Servicing Channel (LTSC): bản này thường được phát phát hành 2-3 năm 1 lần. Thời gian hỗ trợ chính là 5 năm và gia hạn mở rộng hỗ trợ được 5 năm. Nghĩa là phiên bản Window Server LSTC thì tuổi thọ thường 10 năm nhé.

Semi-Annual Channel (SAC): bản này thường được phát phát hành 6 tháng 1 lần trên 1 năm nghĩa là 1 năm có 2 bản. Thời gian hỗ trợ chính là 18 tháng kể từ khi phát hành.

Cho nên môi trường doanh nghiệp nên chọn LTSC.

STTWindows Server releaseVersionOS BuildLink DownloadBackup
00Windows Server 2022 (Long-Term Servicing Channel) (Datacenter, Essentials, Standard) 202220348.169https://bit.ly/3rcoiLihttps://bit.ly/3xqgBlP
01Windows Server, version 20H2 (Semi-Annual Channel) (Datacenter Core, Standard Core)20H219042.508.200927-1902https://bit.ly/314xnuDhttps://bit.ly/3raPH0h
02Windows Server, version 2004 (Semi-Annual Channel) (Datacenter Core, Standard Core)200419041.264.200508-2205https://bit.ly/3nRrYjK
03Windows Server, version 1909 (Semi-Annual Channel) (Datacenter Core, Standard Core)190918363.418.191007-0143
04Windows Server, version 1903 (Semi-Annual Channel) (Datacenter Core, Standard Core)190318362.30.190401-1528https://bit.ly/2ZogryO
05Windows Server 2019 (Long-Term Servicing Channel) (Datacenter, Essentials, Standard)180917763.107.1010129-1455https://bit.ly/314gQqU

https://bit.ly/3CSZ8DW
https://bit.ly/3xipv4Y
06Windows Server, version 1809 (Semi-Annual Channel) (Datacenter Core, Standard Core)180917763.107.1010129-1455https://bit.ly/3d6Irulhttps://bit.ly/3HYao5J
07Windows Server 2016 (Long-Term Servicing Channel)160714393.0https://bit.ly/32mjnNwhttps://bit.ly/3nOtEKP
08Windows Server 2012R2NT 6.39600https://bit.ly/32VJaJRhttps://bit.ly/3FJF7kS
09Windows Server 2012NT 6.29200
10Windows Server 2008R2NT 6.17601https://bit.ly/3CVXfWNhttps://bit.ly/314VN7z

Chúc các bạn thành công

Phương nguyễn IT

Recommended Posts