HƯỚNG DẪN UGPRADE SQL SERVER 2008R2 RTM, SP1-SP3

Thông tin phiên bản

Download

SQL Server 2008R2 10.50.1617.0

Tham khảo tại đây

https://sqlserverbuilds.blogspot.com/2008/05/sql-server-2008-r2-versions.html

Chúng ta cần download source cài update RTM lên SQL Server 2008R2 SP3 tại đây

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=44271

Cần update SP3 (10.50.6000.34)=> 10.50.6560 Bản vá

Tải về copy vào server

Double click vào chạy theo thứ tự nhé

Kiểm tra

Tiếp theo cập nhật bản vá mới nhất

Update tới bản vá mới nhất: 4057113 Description of the security update for SQL Server 2008 R2 SP3 GDR: January 6, 2018 – Security Advisory ADV180002  (2009.100.6560.0)

https://support.microsoft.com/en-us/help/4057113

Cũng tương tự

Như vậy là update thành công phiên bản mới nhất SQL 2008R2 SP3. Bản SQL Server 2008R2 này được xem là bản ổn định nhất trong các phiên bản SQL Server. Tuy nhiên MS đã ngưng hỗ trợ bản này chúng ta nên có kế hoạch cập nhật upgrade phiên Bản mơi nhất SQL Server 2012, 2014,2016,2017, 2019 nhé.

Chúc các bạn thành công

Phương nguyễn

Recommended Posts