CÁCH CÀI ĐẶT FREEPBX TRÊN VMWARE ESXI

THÔNG TIN

Download source mới nhất tại đây

https://downloads.freepbxdistro.org/ISO/SNG7-PBX16-64bit-2208-2.iso

https://downloads.freepbxdistro.org/ISO/SNG7-PBX-64bit-2203-2.iso

Copy lên datastore hoặc burn ra usb

Tạo Máy ảo

Chọn ISO vừa download về

Chọn Finish để cài máy ảo

CÀI ĐẶT FREEPBX

Reboot

Tắt firewall của Voice Server

fwconsole firewall --help

fwconsole firewall disable

fwconsole firewall stop

fwconsole firewall start

fwconsole firewall restart

fwconsole firewall trust 172.16.33.0/24

fwconsole firewall trust 172.16.17.0/24

fwconsole firewall list trusted

Logon Khởi tạo

CẤU HÌNH FREEPBX CƠ BẢN

Skip để qua nhé, nếu trường hợp chúng ta mua subscription tổng đài sẽ active, còn không chạy skip để lướt qua các quảng cáo

Mỗi khi cấu hình lưu ý phải apply config nhé.

Cấu hình firewall trust với server voice

Chọn No=> Not now skip trunk

Đây là giao diện sao khi init config

CẤU HÌNH SIP TRUNKING VÀ INCOMING OUTGOING để phần sau nhé.

Bài viết do phương nguyễn chủ biên, mọi thông tin reup vui lòng ghi rõ nguồn gốc.

Have nice good day