CÁCH UPGRADE FIRMWARE CISCO 2960S 48 TỪ FIRMWARE 122-55.SE7 LÊN 152-2.E9

CÁCH UPGRADE FIRMWARE CISCO 2960S 48 TỪ FIRMWARE 122-55.SE7 LÊN 152-2.E9

Thông tin

  • Cisco 2960s
  • Firmware cũ: c2960s-universalk9-mz.122-55.SE7
  • Cần upgrade lên: c2960s-universalk9-mz.152-2.E9.bin

Chúng ta cần có tài khoản và còn hạn hợp đồng với cisco mới tải được https://software.cisco.com/download ) hoặc có thể tìm đâu đó trên mạng 😊

Kiểm tra phiên bản hiện tại

Show version

  • Tải bản ios cisco 2960: c2960s-universalk9-mz.152-2.E9.bin

Thủ tục Upgrade

  • config terminal
  • boot system flash:/c2960s-universalk9-mz.152-2.E9.bin
  • end
  • write memory

Khởi động lại Switch

Reload

Kiểm tra lại kết quả

Như vây là upgarde thành công

Chúc các bạn may mắn cập nhật

Phương Nguyễn