CÁCH UPGRADE VMware ESXI HOST TỪ 8.0U2-22380479- 8.0U2B-23305546

CÁCH UPGRADE ESXI HOST TỪ 8.0U2-22380479- 8.0U2B-23305546

Check sync and uprade từ vCenter Lifecycle Manager

Từ lifecycle manager-> Action-> sync update

Check Update từ Cluster nếu có

Check-> recommended images

Chọn Validate

Chọn Vender là Dell Dell addon for PowerEdge Servers

Do máy chủ tôi đang chạy Dell nên chọn dell các bạn chạy gì chọn đúng loại Server nhé.

Chọn validate ->Save

Check

 Image hardware compatibility is not verified in non-vSAN clusters

B3: Check Compliance

B4: Chọn vào Remediate All cho tất cả các Host

Lưu ý tới bước remediate host trong môi trường Cluster HA Vmware tạm thời chúng ta move hoặc migration tất cả VM sang host còn lại, DRS để chế độ DPM disable. VÌ Host phải vào maintance mode

Hoặc remediate từng host 1

Hiện chạy cluster vsphere HA có thể làm từng tự tuần con một

Reboot thành công đã upgrade host 172.16.1.2

Làm tương tự cho host còn lại 172.16.1.1

Move migration VM qua host 172.16.1.2 và đưa host về mode maintenance

Phương Nguyễn biên soạn

Chúc các bạn thành công trong công việc quản trị hệ thống Vmware Sphere.

CÁCH UPRADE VCENTER 8.0U2.00100- 8.0U2.00300

CÁCH UPRADE VCENTER 8.0U2.00100- 8.0U2.00300

Mục đích

Tình hình ransomware dạo này rất phức tạp với các lỗ hổng của Vmware vSphere mà đặc biệt là vCenter dễ khai thác lỗ hỏng và tấn công. Chúng ta cần rà soát update bản vá mới nhất của Vmware Esxi nhé.

Logon vào

https://ipvcenter:5480

Chọn Update

Chọn và Stage only bản mới nhất

Thời gian chờ 9:28 pm-02:00AM

Sau khi stage xong chọn vào Install

Downtime khoảng 45 phút là lý thuýết

21:35 PM-

Kết thúc: 21:25-22:19pm

Gần 50 phút

Chúc các bạn thành công

Check lại kết quả

Phương Nguyễn Viết

CÁCH TẠO VÀ CẤU HÌNH VMWARE VSPHERE HIGH AVAILABILITY -HA

CÁCH TẠO VÀ CẤU HÌNH VMWARE VSPHERE HIGH AVAILABILITY -HA

vSphere HA Checklist

⬡ Các máy chủ trong cụm HA phải được cấp phép vSphere HA. Phải áp dụng VMware vSphere Standard hoặc Enterprise Plus, bao gồm cả giấy phép vCenter Standard.

⬡ Cần có hai máy chủ để kích hoạt HA. Nên sử dụng ba máy chủ trở lên.

⬡ Địa chỉ IP tĩnh được định cấu hình trên mỗi máy chủ là cách tốt nhất.

⬡ Bạn cần có ít nhất một mạng quản lý chung trên các máy chủ.

⬡ Để máy ảo chạy trên tất cả các máy chủ trong trường hợp chúng được chuyển đến các máy chủ khác nhau trong cụm, các máy chủ cần phải có cùng mạng và kho dữ liệu được định cấu hình.

⬡ Cần có bộ nhớ dùng chung cho HA.

⬡ VMware Tools cần chạy trên các máy ảo đang được giám sát trong HA.

CÁCH THỰC HIỆN CẤU HÌNH

TẠO HA VMWARE CLUSTER

Chọn vào Datacenter-> New cluster->Đặt tên ví dụ TRAINING

Chúng ta có thể chọn customize đúng iso vendor server cũng được hoặc cấu hình sau-> chọn next

Chọn Finish

CẤU HÌNH HA

SAU khi tạo xong HA Chúng ta được chuyển đến màn hình Quickstart setup gồm 3 bước nhé.

Bước 1: Tạo xong vsphere HA

BƯỚC 2: Add host vào cluster vừa tạo

Chúng ta add 2 host nhé 1 và 2 còn host còn lại để nằm ngoài để chạy vcenter không nên để vcenter chạy chung với host

Khi chọn Finished 2 host sẽ đưa về mode maintaince và sẽ move vào cụm cluster HA TRANING.

Chúng ta chuyển sang bước 3 cấu hình tiếp nhé

Bước 3: Cấu hình cluster gồm networks và storage

Bước này là tạo 2 distribute switches dùng để check heartbeat về network kiểm tra 2 host còn sống hay không nhé. Ví dụ dây tôi tạo Dswitch-CLS và dùng 2 vmnic2, vmnic3

Chọn next và finished

Chúng ta chờ deploy ovf 2 vm cls vào 2 host nhé

Và sau cùng đảm bảo 3 check xanh ở 3 bước cấu hình VMWare vsphre HA như hình nhé.

Chúng ta chọn vào monitoring VMs để giám sát các VM

Như vậy Phương nguyễn hướng dẫn cấu hình xong HA Vmware cluster esxi 8.0

Bước tiếp theo chúng ta thử test shutdown 1 host các VM sẽ tự động chuyển sang host còn lại

Chúc các bạn thành công

CÁCH CẬP NHẬT UPDATE HOST ESXI TỪ LIFECYCLE MANAGER VCENTER

CÁCH CẬP NHẬT UPDATE HOST ESXI TỪ LIFECYCLE MANAGER VCENTER

NGỮ CẢNH

Có nhiều cách để ugprade host esxi 8, có thể upgrade từ host đơn, có thể cập cật online, hoặc offline từ lệnh. HÔm nay phương nguyễn giới thiệu tính năng cập nhật từ Lifecycle Manager của Vcenter (Tính năng đổi tên mà trước đó là Vmware Update Manager) ví dụ esxi 8.0 U1->8.0U2

CÁCH THỰC HIỆN

B1:Logon vào vCenter thao tác

B2: từ short cut-> Chọn vào Lifecycel Manager->Sync updates động tác này sẽ kết nối với server update lonline của vmware sẽ tải bản mới nhất về (version: esxi, cũng như driver mới nhất.). Lưu ý phải có kết nối internet nhé.

Ngoài ra chúng ta có thể import từ file iso để update nhé hoặc chúng ta có thể tạo 1 baseline cusmozine theo ý muốn chúng ta.

Bước 3: Sau khi chạy xong sync Update chúng lặp lại bước 2 mà chọn Sync HCL (Hardware Compatibility List)

Động tác này để cho hệ thống sẽ cập nhật nhận diện các driver tương thích phần cứng máy chủ esxi đang có trong vcenter

Bước 4: Chọn vào host cần Upgrade-> Updates=> Chọn vào Apply

Chọn Image-> Chọn customzie DELL

Chọn validate-> save

Nếu bị lỗi

The following VIBs on the host are missing from the image and will be removed from the host during remediation: vmware-fdm(8.0.1-22088981).

To prevent them from being removed, include appropriate components that are equivalent to these VIBs. If this is seen while switching from using Baselines to using Images, please refer to KB 90188.

Cần làm thủ tục remove ra trước khi ugprade

 1. Connect to the ESXi with SSH
 2. Confirm that fdm isn’t installed already : esxcli software vib list |grep fdm

esxcli software vib remove –vibname=vmware-fdm

Remove luôn

Chạy Remediating  lại nhé

Chúng ta Update Thành công nhé.

Host đã lên version 8.0 u2

Tương tự cho host còn lại

Ngoài ra chúng ta có thể tuỳ chỉnh server download của Vmware nhé. Tuy nhiên nên đề mặc định.

Chúc các bạn thành công

Phương Nguyễn Viết

CÁCH TẠO DATACENTER VÀ ADD HOST VÀO VCENTER SERVER

CÁCH TẠO DATACENTER VÀ ADD HOST VÀO VCENTER

Tạo Datacenter

Chọn vào vcenter-> tạo new datacenter

Cách thêm host vào vCenter

Phải chuột Datacenter-> Add host->Gỏ IP host cần thêm

Nhập tài khoản root logon

Như vậy add thành công vào vCenter

Chúc các bạn thành công

HƯỚNG DẪN CÁCH SETUP VCENTER SERVER 8.0 U1 B Step by Step

HƯỚNG DẪN CÁCH SETUP VCENTER 8.0 U1 B Step by Step

Checklist cần thiết

 • Chuẩn bị source ISO, download Vmware
 • ESXI Host,Sizing :
  • Hardware Requirements for the vCenter Server Appliance
  • Storage Requirements for the vCenter Server Appliance
 • Required Ports for vCenter Server: 902, 443, 80, 389 tham khảo tại https://ports.esp.vmware.com/home/vSphere
 • DNS Requirements for the vCenter Server Appliance, lên DNS tạo các record A, PTR
  • Name vCenter Server 8
  • vcsa.viettechgroup.lab
  • IP: 172.16.23.3
  • Host Esxi or vCenter
  • IP: 172.16.1.1
 • If you want to deploy the appliance on an ESXi host, verify that the ESXi host is not in lockdown or maintenance mode and not part of a fully automated DRS cluster
 • Stage 1 Deploy new vCenter Server: 8 Steps
 • Stage 2: Setup vCenter Server: 5 steps
 • Configure Basic vCenter Server 8

Chuẩn bị Source ISO

Cần đăng ký tài khoản Vmware để tải bản trial

https://customerconnect.vmware.com/downloads/get-download?downloadGroup=VC80U1B

Mount ISO và run Setup

Chọn Installer.exe-> Install New vCenter Server

Stage 1: Deploy New vCenter Server

Gồm 8 bước điền các thông tin như các bước chuẩn bị

B1: Introduction -> next

B2: End user license agreement-> Chọn chấp chập và next

Bước 3: Khai báo thông tin host esxi hoặc vcenter cần triển khai

Chọn Yes trust SSL

Bước 4: Khai báo VM tên và user root của VM VCSA

Bước 5: Để default tiny

Bước 6: Chọn Datastores cần Setup

Bước 7: Bước này quan trọng khai báo về port group VM network nào cần sử dụng để VM VCSA có thể liên hệ với ADDS, khi báo như hình tùy theo nhu cầu thực tế mạng của các bạn để gỏ vào.

Bước 8: chỉ là confirm các setting vừa rồi chọn finish

Chờ Install Stage1 hoàn tất

Xong stage 1 chọn -> Continues chuyển sang stage2

STAGE 2: Set up vCenter Server

Chọn next

Như vậy đã setup xong stage 2

Chúng ta có thể logon quản lý VCSA bằng cách vào

https://ip:5480

và quản lý vcenter https://ip:443 bằng vsphere client html5

Đây là quản lý máy ảo của VCSA 8 nhé

Tại đây có thể cập nhật các tùy chỉnh theo ý đồ quản trị

Lưu ý ae quản trị viên hay quên, nhớ cập nhật lại lại hệ thống password không là bị change password sau 90 ngày. 😊 Ở đây tùy ae nhé. Tôi thì có mình nên chơi never expires cho chắc ăn.

Mật khẩu vẫn để phức tạp đi

Cái quản trọng nữa là backup config sau khi cấu hình ngon lành để có trường hợp còn khôi phục lại nhé.

Còn quản lý System VM các Esxi vào https://ip

Phần 2 Cấu hình cơ bản VCSA viết sau nhé.