Bản cập nhật Windows KB5012170 gây ra màn hình khôi phục BitLocker, sự cố khởi động

Người dùng Windows đã cài đặt bản cập nhật bảo mật KB5012170 mới cho Khởi động an toàn đã gặp phải nhiều vấn đề khác nhau, từ lỗi khởi động với lời nhắc Khôi phục BitLocker đến các vấn đề về hiệu suất.

Bộ nạp khởi động UEFI tải ngay sau khi thiết bị được khởi động và chịu trách nhiệm khởi chạy môi trường UEFI với tính năng Khởi động an toàn để chỉ cho phép mã tin cậy được thực thi khi bắt đầu quá trình khởi động Windows.

Trong bản vá thứ ba tháng 8 năm 2022, Microsoft đã phát hành KB5012170 ‘Bản cập nhật bảo mật cho Secure Boot DBX’ độc lập để giải quyết các lỗ hổng được tìm thấy trong các bộ nạp khởi động UEFI khác nhau mà các tác nhân đe dọa có thể sử dụng để bỏ qua tính năng Khởi động Bảo mật của Windows và thực thi mã chưa được ký.

Recommended Posts