CÁCH UPGRADE VEEAM V12.1.2131 LÊN VEEAM V12.1.1.56

CÁCH UPGRADE VEEAM V12.1.2131 LÊN VEEAM V12.1.1.56

Chuẩn bị source KB

Đăng ký 1 tài khoản để file Link tải

https://www.veeam.com/download-version.html

Tải iso file path

Filename: VeeamBackup&Replication_12.1.1.56.exe

Run as Administrator nhé

Setup

Stop All Services Veeam Backup & Replication

Hoặc chạy Powershell cho nhanh:

get-service veeam* stop-service

Stop-Service -Name Veeam*

Trước khi chạy backup file license lại nhé.

Khởi động lại Server Veeam.

Cập nhật các remote compoment

Rename file VeeamLicense.dll->old.

C:\Program Files\Common Files\Veeam

VeeamLicense.dll > to > VeeamLicense.dll.old
[ available in C:\Program Files\Common Files\Veeam\ ]

[ available in C:\Program Files\Common Files\Veeam\Backup And Replication ]

Sau khi udpate xong chúng ra trả lại file Veeamlicense.dll

  • C:\Program Files\Common Files\Veeam
  • C:\Program Files\Common Files\Veeam\Backup And Replication

Công việc tiếp theo sẽ upgrade và scan lại reposibilites, các module upgrade.

Chúc các bạn thành công

Phương Nguyễn Viết

Veeam Backup & Replication V12 Launch Event

Sự kiện mong đợt cho ae nào đam mê sản phẩm Veeam nhé
Sự kiện sẽ launch đúng ngày valentine 14-15/02/2023 luôn
Bản V12 hứa hẹn rất nhiều tính năng mới dĩ nhiên full combo từ V11:


Một số key :
Full Combo Cloud Support: AWS, Azude, Google Cloud,Nutanix, Redhat,K10
Veeam Data Platform: Data security,Data Recovery,Data Freedom
Suport Object storage, security and hybrid cloud
Ransomeware Protection


Use cases:
Tính năng thấy hay nhất không đây cần cho anh em
Move backups to different repository
Copy backups to different repository
Migrate ReFS to XFS for Hardened Repository
Migrate NTFS to ReFS
Re-balance Scale-Out Repository
Scale-Out Repository extent evacuation

Hardened Repository
Support MFA
Restore File Permission Only
Backup direct Object Storage types
S3 Compatible
Amazon S3
Google Cloud Storage
IBM Cloud Object Storage
Microsoft Azure Storage
Wasabi Cloud Storage

Link đăng ký tham gia
https://go.veeam.com/v12

jsisen

phuongit

VeeamBackupReplicationv12

veeamv12