CÁCH UPGRADE VMware ESXI HOST TỪ 8.0U2-22380479- 8.0U2B-23305546

CÁCH UPGRADE ESXI HOST TỪ 8.0U2-22380479- 8.0U2B-23305546

Check sync and uprade từ vCenter Lifecycle Manager

Từ lifecycle manager-> Action-> sync update

Check Update từ Cluster nếu có

Check-> recommended images

Chọn Validate

Chọn Vender là Dell Dell addon for PowerEdge Servers

Do máy chủ tôi đang chạy Dell nên chọn dell các bạn chạy gì chọn đúng loại Server nhé.

Chọn validate ->Save

Check

 Image hardware compatibility is not verified in non-vSAN clusters

B3: Check Compliance

B4: Chọn vào Remediate All cho tất cả các Host

Lưu ý tới bước remediate host trong môi trường Cluster HA Vmware tạm thời chúng ta move hoặc migration tất cả VM sang host còn lại, DRS để chế độ DPM disable. VÌ Host phải vào maintance mode

Hoặc remediate từng host 1

Hiện chạy cluster vsphere HA có thể làm từng tự tuần con một

Reboot thành công đã upgrade host 172.16.1.2

Làm tương tự cho host còn lại 172.16.1.1

Move migration VM qua host 172.16.1.2 và đưa host về mode maintenance

Phương Nguyễn biên soạn

Chúc các bạn thành công trong công việc quản trị hệ thống Vmware Sphere.

CÁCH UPGRADE VEEAM V12.1.1.56 LÊN VEEAM 12.1.2.172

CÁCH UPGRADE VEEAM V12.1.1.56 LÊN VEEAM 12.1.2.172

Thông tin Bản Veeam v12.1.2.172

Tính năng mới hỗ trợ

 • AlmaLinux 9.3 and Rocky 9.3 supported for use as Linux-based backup repositories and backup proxies.
 • Microsoft Azure Stack HCI 23H2 (March 2024 build) support.
 • Microsoft SharePoint Subscription Edition 24 H1 support for application-aware image processing.

Vá lỗ hổng các bản bảo mật: CVE-2024-29849, CVE-2024-29850, CVE-2024-29851, CVE-2024-29852

Chuẩn bị source KB

Đăng ký 1 tài khoản để file Link tải

https://www.veeam.com/download-version.html

Nếu KB thì có thể tải tại đây: https://www.veeam.com/kb4510

Tải iso file path

Filename: VeeamBackup&Replication_12.1.2.172_20240516.zip

Run as Administrator nhé

Setup

Stop All Services Veeam Backup & Replication

Hoặc chạy Powershell cho nhanh:

get-service veeam* stop-service

Stop-Service -Name Veeam* -force

Trước khi chạy backup file license lại nhé.

Tiến hành Setup upgrade

Khởi động lại Server Veeam.

Cập nhật các remote compoment

Rename file VeeamLicense.dll->old.

C:\Program Files\Common Files\Veeam

VeeamLicense.dll > to > VeeamLicense.dll.old
[ available in C:\Program Files\Common Files\Veeam\ ]

[ available in C:\Program Files\Common Files\Veeam\Backup And Replication ]

Sau khi udpate xong chúng ra trả lại file Veeamlicense.dll

 • C:\Program Files\Common Files\Veeam
 • C:\Program Files\Common Files\Veeam\Backup And Replication

Công việc tiếp theo sẽ upgrade và scan lại reposibilites, các module upgrade.

Chúc các bạn thành công

Phương Nguyễn Viết

CÁCH UPRADE VCENTER 8.0U2.00100- 8.0U2.00300

CÁCH UPRADE VCENTER 8.0U2.00100- 8.0U2.00300

Mục đích

Tình hình ransomware dạo này rất phức tạp với các lỗ hổng của Vmware vSphere mà đặc biệt là vCenter dễ khai thác lỗ hỏng và tấn công. Chúng ta cần rà soát update bản vá mới nhất của Vmware Esxi nhé.

Logon vào

https://ipvcenter:5480

Chọn Update

Chọn và Stage only bản mới nhất

Thời gian chờ 9:28 pm-02:00AM

Sau khi stage xong chọn vào Install

Downtime khoảng 45 phút là lý thuýết

21:35 PM-

Kết thúc: 21:25-22:19pm

Gần 50 phút

Chúc các bạn thành công

Check lại kết quả

Phương Nguyễn Viết

Cập Nhật Lộ Trình Sản Phẩm Exchange Server

Ngày 07 tháng 05 năm 2024, Microsoft sẽ cung cấp bản cập nhật về lộ trình sản phẩm dành cho Microsoft Exchange Server và các cột mốc tiếp theo trong hành trình Exchange Server nhằm hỗ trợ các nhu cầu cụ thể của khách hàng tại chỗ, nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ và các đối tác khác. Đây là những gì lộ trình như sau:

 • Microsoft sẽ phát hành một Bản cập nhật tích lũy (CU) cuối cùng cho Exchange Server 2019—H2 CU 2024 hay còn gọi là CU15—vào cuối năm nay.
 • Microsoft sẽ phát hành Phiên bản Exchange Server Subscription Edition (Exchange Server SE) vào đầu quý 3 năm dương lịch 2025.
 • Microsoft sẽ phát hành CU đầu tiên cho Exchange Server SE—CU1—vào cuối năm 2025.

Exchange Server 2019 CU15

CU15 sẽ giới thiệu các tính năng và thay đổi mới để hỗ trợ việc phát hành RTM của Exchange Server SE.

Tính năng mới trong Exchange Server 2019 CU15

 • Thêm hỗ trợ cho Bảo mật lớp vận chuyển (TLS) 1.3 . TLS 1.3 loại bỏ các thuật toán mã hóa lỗi thời, cải thiện tính bảo mật so với các phiên bản cũ hơn và nhằm mục đích mã hóa càng nhiều thao tác bắt tay càng tốt.
 • Giới thiệu lại quản lý chứng chỉ trong trung tâm quản trị Exchange (EAC) . Quản trị viên có thể tạo yêu cầu chứng chỉ mới, hoàn thành yêu cầu sau khi nhận được chứng chỉ từ nhà cung cấp của họ, xuất chứng chỉ dưới dạng tệp PFX và nhập chứng chỉ từ tệp PFX.

Những thay đổi để hỗ trợ Phiên bản Exchange Server Subscription Edition (SE) thuê bao

 • Loại bỏ hỗ trợ cùng tồn tại với Exchange 2013 . Do Exchange 2013 đã hết vòng đời vào năm ngoái và do Exchange Server SE không hỗ trợ cùng tồn tại với bất kỳ phiên bản không được hỗ trợ nào nên để chuẩn bị cho những gì tiếp theo, chúng tôi sẽ xóa hỗ trợ cho Exchange Server 2013. Khách hàng nên xóa máy chủ Exchange 2013 trước khi cài đặt Exchange 2019 CU15 hoặc Exchange Server SE RTM trở lên. Nếu phát hiện Exchange 2013 trong môi trường, Thiết lập trong CU15 và Exchange Server SE sẽ dừng và hiển thị thông báo lỗi về hiệu ứng này.
 • Hỗ trợ key sản phẩm mới . Cần phải lấy khóa sản phẩm mới cho các vai trò máy chủ khác, ngoại trừ các máy chủ Kết hợp sẽ tiếp tục nhận được giấy phép và khóa sản phẩm miễn phí thông qua Trình hướng dẫn Cấu hình Kết hợp. CU15 bổ sung hỗ trợ cho các khóa mới này, sẽ có sẵn khi Exchange Server SE có sẵn.
 • Hỗ trợ cho Windows Server 2025 . Hiện nay, Exchange 2019 có thể được cài đặt trên Windows Server 2019 và Windows Server 2022. CU15 sẽ giới thiệu hỗ trợ cho Windows Server 2025 (khi hệ điều hành đạt GA vào cuối năm nay).

Những thay đổi bổ sung dự kiến ​​​​trong CU15 bao gồm:

 • Cập nhật Visual C++ có thể phân phối lại lên phiên bản đi kèm với Visual Studio 2022
 • Loại bỏ hỗ trợ cho UCMA 6.0 và tính năng nhắn tin tức thời trong Outlook trên web
 • Thành phần Windows MSMQ sẽ không còn được cài đặt bởi Setup
 • Những cải tiến trong việc tích hợp Exchange Server AMSI
 • Thêm file PDF vào Exchange Server CBC hỗ trợ mã hóa .

Exchange Server Subscription Edition (SE)

Exchange Server SE, bản phát hành tiếp theo của Microsoft Exchange Server, sẽ có sẵn để tải xuống từ trung tâm quản trị Microsoft 365 (trước đây là Trung tâm dịch vụ cấp phép số lượng lớn của Microsoft ) vào đầu quý 3 năm 2025. Mô hình cấp phép được Exchange Server SE sử dụng là giống như Phiên bản đăng ký SharePoint Server , yêu cầu giấy phép đăng ký hoặc giấy phép có Bảo hiểm phần mềm đang hoạt động cho giấy phép máy chủ và người dùng. Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp khóa và giấy phép máy chủ Kết hợp miễn phí, sẽ tiếp tục được phân phối bằng Trình hướng dẫn Cấu hình Kết hợp .

Các yêu cầu về phần cứng và hệ điều hành cho Exchange Server SE giống như Exchange 2019 CU15, bổ sung hỗ trợ cho Windows Server 2025.

Bản phát hành RTM của Exchange Server SE sẽ không yêu cầu bất kỳ thay đổi nào đối với Active Directory khi nâng cấp từ Exchange Server 2019. Không có thay đổi nào về lược đồ Active Directory ngoài những thay đổi trong Exchange Server 2019 và chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ cấp độ chức năng nhóm của Windows Server 2012 R2 .

Cuối cùng, Exchange Server SE sẽ được hỗ trợ theo chính sách hỗ trợ vòng đời hiện đại .

Chi tiết phát hành-Release Details

Để cho phép áp dụng và triển khai nhanh chóng, bản phát hành RTM của Exchange Server SE sẽ có mã tương đương với (ví dụ: mã chính xác giống như) Exchange Server 2019 CU15, ngoại trừ những thay đổi sau:

 • Thỏa thuận cấp phép, tệp RTF chỉ hiển thị trong phiên bản GUI của Cài đặt, sẽ được cập nhật.
 • Tên sẽ thay đổi từ Microsoft Exchange Server 2019 thành Microsoft Exchange Server Subscription Edition.
 • Số bản dựng và phiên bản sẽ được cập nhật.

Xin lưu ý rằng:

 • Nếu bất kỳ Bản cập nhật bảo mật (SU) nào được phát hành trước CU15 thì những bản cập nhật đó sẽ được tích hợp vào CU15.
 • Nếu bất kỳ SU nào được phát hành sau CU15 thì bản phát hành RTM của Exchange Server SE sẽ có mã tương đương với Exchange 2019 CU15 cộng với SU mới nhất. Nếu bạn đang sử dụng CU15, tức là nơi bạn nên đến, thì bạn cũng phải chạy SU mới nhất được phát hành sau CU15, nhờ đó duy trì mã tương đương với bản phát hành RTM.

Nâng cấp lên Exchange Server SE từ các phiên bản trước

To help further accelerate in-place upgrades, in addition to being code equivalent, Exchange Server SE will support two types of upgrades: in-place upgrade and legacy upgrade.

Để giúp đẩy nhanh hơn nữa việc nâng cấp tại chỗ (in-place upgrades), ngoài tính năng tương đương về mã, Exchange Server SE sẽ hỗ trợ hai loại nâng cấp: nâng cấp tại chỗ và nâng cấp kế thừa (legacy upgrade).

In-place upgrade

Cách nhanh nhất và dễ dàng nhất để chuyển từ Exchange Server 2019 sang Exchange Server SE là thực hiện nâng cấp tại chỗ. Trải nghiệm nâng cấp giống hệt như cài đặt CU. Sau khi máy chủ đang chạy Exchange Server SE, máy chủ sẽ được cập nhật với nhịp cập nhật của chúng tôi là hai CU mỗi năm (trong H1 và H2).

Legacy upgrade

Exchange Server SE cũng hỗ trợ các nâng cấp kế thừa , bao gồm việc xây dựng cơ sở hạ tầng mới cũng như di chuyển các không gian tên và hộp thư sang cơ sở hạ tầng mới đó. Một số quy trình này được sử dụng trong các trường hợp khác, chẳng hạn như khi thay thế phần cứng máy chủ hoặc khi bạn muốn sử dụng phiên bản Windows Server mới hơn và các quy trình đó tiếp tục được hỗ trợ trong Exchange Server SE.

Nếu tổ chức của bạn hiện đang chạy Exchange 2016 và bạn muốn tiếp tục chạy Exchange tại chỗ thì bạn phải thực hiện ít nhất một bản nâng cấp kế thừa nữa.

Để đảm bảo di chuyển kịp thời từ Exchange 2016 sang Exchange Server SE, chúng tôi khuyên bạn nên thực hiện nâng cấp cũ từ Exchange 2016 lên Exchange 2019 càng sớm càng tốt. Khi đang chạy Exchange 2019, bạn có thể thực hiện nâng cấp tại chỗ nhanh chóng và dễ dàng lên Exchange Server SE.

Update Paths for Exchange 2019 CU15 and Exchange Server SE

Giống như tất cả các phiên bản trước, Exchange Server SE có thể được sử dụng để tạo một tổ chức Exchange tại chỗ mới từ đầu và/hoặc có thể cùng tồn tại trong một tổ chức Exchange chỉ bao gồm các phiên bản được hỗ trợ (ví dụ: Exchange 2016 CU23 và/hoặc Exchange 2019 CU14 hoặc sau đó). Nó không thể được đưa vào tổ chức Exchange với các phiên bản không được hỗ trợ.

Dưới đây là bảng tóm tắt các đường dẫn có sẵn dựa trên (các) phiên bản bạn đang chạy:

VersionExchange 2019 CU15Exchange Server (SE)
Máy chủ trao đổi 2013Không được hỗ trợ trong tổ chức. Nâng cấp lên Exchange 2019 CU14 ngay bây giờ, xóa Exchange 2013 và cập nhật lên Exchange 2019 CU15 khi khả dụng.Không được hỗ trợ trong tổ chức. Nâng cấp lên Exchange 2019 CU14 ngay bây giờ hoặc CU15 khi khả dụng, xóa Exchange 2013 và nâng cấp tại chỗ lên Exchange Server SE khi khả dụng.
Máy chủ Exchange 2016 CU23Nâng cấp lên Exchange 2019 CU14 ngay bây giờ và cập nhật lên CU15 khi có sẵn.Nâng cấp lên Exchange 2019 CU14 ngay bây giờ hoặc CU15 khi khả dụng và nâng cấp tại chỗ lên Exchange Server SE khi khả dụng.
Exchange Server 2016 CU22 trở về trướcKhông được hỗ trợ trong tổ chức. Nâng cấp lên Exchange 2019 CU14 ngay bây giờ và cập nhật lên CU15 khi có sẵn; hoặc cập nhật lên Exchange 2016 CU23 ngay bây giờ, sau đó nâng cấp lên Exchange 2019 CU15 khi có sẵn.Không được hỗ trợ trong tổ chức. Cập nhật lên Exchange 2016 CU23 và/hoặc nâng cấp lên Exchange 2019 CU14/CU15, sau đó nâng cấp tại chỗ lên Exchange Server SE khi có sẵn.
Exchange Server 2019 CU14 trở lênCập nhật máy chủ CU14 lên Exchange 2019 CU15 khi khả dụng.Nâng cấp tại chỗ lên Exchange Server SE.
Máy chủ Exchange 2019 CU13Cập nhật lên Exchange 2019 CU14 ngay bây giờ và cập nhật lên CU15 khi có sẵn.Không được hỗ trợ trong tổ chức. Cập nhật lên Exchange Server 2019 CU14/CU15, sau đó nâng cấp tại chỗ lên Exchange Server SE.
Exchange Server 2019 CU12 trở về trướcKhông được hỗ trợ trong tổ chức. Cập nhật lên Exchange 2019 CU14 ngay bây giờ và cập nhật lên CU15 khi có sẵn.Không được hỗ trợ trong tổ chức. Cập nhật lên Exchange Server 2019 CU14/CU15, sau đó nâng cấp tại chỗ lên Exchange Server SE.
Bảng 1 – Cập nhật đường dẫn tới Exchange Server 2019 CU15 và Exchange Server SE

Exchange Server SE CU1

Exchange Server SE sẽ được phục vụ với nhịp độ hiện tại là hai CU mỗi năm. Vào tháng 10 năm 2025, chúng tôi dự kiến ​​sẽ phát hành Exchange Server SE CU1. Exchange Server SE CU1 dự kiến ​​sẽ có những thay đổi sau:

 • Kerberos để liên lạc giữa máy chủ với máy chủ
 • Thêm hỗ trợ cho API quản trị và ngừng sử dụng RPS
 • Xóa Outlook mọi nơi
 • Loại bỏ hỗ trợ cùng tồn tại với các phiên bản trước đó

Kerberos for server-to-server communication

Giao thức xác thực mặc định được sử dụng để liên lạc giữa các máy chủ Exchange sẽ sử dụng Kerberos thay vì NTLMv2. Trong CU1, Thiết lập sẽ kích hoạt Kerberos (cụ thể là auth = Negotiate:Kerberos) trên tất cả các thư mục ảo của máy chủ Exchange trên máy chủ đang được cài đặt.

Admin API and RPS deprecation

API quản trị, một bộ API dựa trên REST để cho phép quản lý máy chủ Exchange từ xa sẽ được giới thiệu. PowerShell từ xa (RPS) sẽ được hỗ trợ trong CU1 nhưng không được dùng nữa trong các CU sau này.

Removing Outlook Anywhere

Exchange Online và Microsoft 365 đã loại bỏ hỗ trợ cho Outlook Anywhere (còn gọi là RPC qua HTTP) vài năm trước và bắt đầu từ CU1, Outlook Anywhere sẽ bị loại bỏ khỏi Exchange Server SE. Thay đổi này có thể ảnh hưởng đến mọi phần bổ trợ Outlook của bên thứ ba vẫn sử dụng giao thức này.

Loại bỏ hỗ trợ cùng tồn tại với tất cả các phiên bản trước

Vào thời điểm CU1 được phát hành, Exchange Server SE sẽ là phiên bản duy nhất được hỗ trợ. Vì tất cả các phiên bản trước đó sẽ không được hỗ trợ tại thời điểm đó, nên Thiết lập trong CU1 sẽ chặn sự tồn tại chung với bất kỳ phiên bản nào khác ngoài Exchange Server SE RTM trở lên.

Call to Action

Chuyển sang Exchange Server 2019 CU14 ngay hôm nay:

 • Nếu muốn chạy Exchange Server, hãy chuyển sang Exchange Server 2019 CU14 trên Windows Server 2022 ngay hôm nay.
 • Nếu bạn muốn đợi Windows Server 2025, hãy chuyển sang Exchange Server 2019 CU15 ngay khi có hệ điều hành mới.

Nếu bạn đang chạy Exchange Server 2019, hãy cập nhật máy chủ Exchange của bạn bằng cách luôn chạy CU được hỗ trợ và SU mới nhất cũng như các bản cập nhật mới nhất cho hệ điều hành Windows, đồng thời thường xuyên chạy Exchange Health Checker .

Vì Windows Server 2019 sắp hết vòng đời vào tháng 1 năm 2029 nên các triển khai mới của Exchange Server 2019 CU15 và Exchange Server SE RTM được khuyên nên cài đặt trên Windows Server 2022 hoặc Windows Server 2025 nếu có.

Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi: Exchange Server SE sẽ được phát hành rất sớm trước khi phiên bản hiện tại của tôi (Exchange 2016 hoặc Exchange 2019) hết hạn sử dụng; làm thế nào tôi có thể nâng cấp kịp thời?

Trả lời: Cách tiếp cận của chúng tôi đối với bản phát hành RTM của Exchange Server SE cho phép bạn nâng cấp nhanh hơn các bản phát hành trước đó. Chúng tôi khuyên tất cả khách hàng nên thực hiện nâng cấp tại chỗ từ Exchange 2019. Đây là cách nhanh nhất và dễ dàng nhất để chuyển từ Exchange 2019 sang Exchange Server SE và trải nghiệm cũng giống như cài đặt CU.

Câu hỏi: Liệu Microsoft có gia hạn ngày hết hạn sử dụng, cung cấp hỗ trợ mở rộng hoặc cung cấp Bản cập nhật bảo mật mở rộng (ESU) cho Exchange 2016 hoặc Exchange 2019 không?

Trả lời: Không, chúng tôi sẽ không gia hạn ngày hết hạn sử dụng của Exchange 2016 hoặc Exchange 2019 và chúng tôi cũng không cung cấp hỗ trợ mở rộng hoặc ESU cho cả hai phiên bản. Những nỗ lực của chúng tôi tập trung vào việc đảm bảo rằng bản phát hành Exchange Server SE cũng như trải nghiệm nâng cấp tại chỗ được liền mạch cho khách hàng chạy Exchange 2019. Chúng tôi thực sự khuyên tất cả khách hàng Exchange 2016 muốn duy trì tại chỗ nên nâng cấp lên Exchange 2019 sớm nhất có thể.

Câu hỏi : Tôi đang chuyển từ Exchange 2016 sang Exchange 2019 theo khuyến nghị của Microsoft và tôi dự định thực hiện nâng cấp tại chỗ lên Exchange Server SE khi có sẵn. Tôi có nên triển khai CU14 trên Windows Server 2022 ngay bây giờ hay đợi đến cuối năm nay và triển khai CU15 trên Windows Server 2025 RTM?

Trả lời: Windows Server 2022 và Windows Server 2025 (khi được phát hành) là các hệ điều hành được hỗ trợ cho Exchange Server 2019 CU15 và Exchange Server SE và đối với Exchange, không có sự khác biệt nào về cách sử dụng thành phần hoặc tính năng của Windows Server. Sự khác biệt chính từ góc độ máy chủ Exchange là vòng đời, trong đó Windows Server 2025 hết vòng đời vài năm sau Windows Server 2022 .

Phương nguyễn dịch

Nguồn: https://techcommunity.microsoft.com/t5/exchange-team-blog/exchange-server-roadmap-update/ba-p/4132742

CÁCH UPGRADE VEEAM V12.1.2131 LÊN VEEAM V12.1.1.56

CÁCH UPGRADE VEEAM V12.1.2131 LÊN VEEAM V12.1.1.56

Chuẩn bị source KB

Đăng ký 1 tài khoản để file Link tải

https://www.veeam.com/download-version.html

Tải iso file path

Filename: VeeamBackup&Replication_12.1.1.56.exe

Run as Administrator nhé

Setup

Stop All Services Veeam Backup & Replication

Hoặc chạy Powershell cho nhanh:

get-service veeam* stop-service

Stop-Service -Name Veeam*

Trước khi chạy backup file license lại nhé.

Khởi động lại Server Veeam.

Cập nhật các remote compoment

Rename file VeeamLicense.dll->old.

C:\Program Files\Common Files\Veeam

VeeamLicense.dll > to > VeeamLicense.dll.old
[ available in C:\Program Files\Common Files\Veeam\ ]

[ available in C:\Program Files\Common Files\Veeam\Backup And Replication ]

Sau khi udpate xong chúng ra trả lại file Veeamlicense.dll

 • C:\Program Files\Common Files\Veeam
 • C:\Program Files\Common Files\Veeam\Backup And Replication

Công việc tiếp theo sẽ upgrade và scan lại reposibilites, các module upgrade.

Chúc các bạn thành công

Phương Nguyễn Viết

Bản cập nhật hotfix (HU) Exchange Server 23 tháng 4 năm 2024

Microsoft đã phát hành Bản cập nhật Hotfix (HU) cho phép hỗ trợ các vấn đề về chức năng và địa chỉ mới trong Bản cập nhật bảo mật (SU) tháng 3 năm 2024

Áp dụng phiên bản:


Exchange Server 2019 CU13 and CU14
Exchange Server 2016 CU23

Điểm mới bản HU


HU tháng 4 năm 2024 giới thiệu hỗ trợ Chứng chỉ elliptic curve cryptography (ECC) và xác thực Hybrid modem cho Outlook trên web và ECP.

Vấn đề được giải quyết

Microsoft vẫn đang tìm cách khắc phục một sự cố khác khiến việc in lịch trong OWA có thể không hoạt động trừ khi sử dụng phím tắt CTRL+P.
Một số tính năng bản HU Exchange lần này

jsisen

phuongit

exchangeserver

exchangeserverHU

exchangeserver2019CU14

UpdateexchangeHU

Tầm Quan Trọng Của RAID Trong Cơ Sở Dữ Liệu (SQL)

Lời nói đầu

RAID là một hệ thống đĩa chứa nhiều ổ đĩa, được gọi là mảng, nhằm cung cấp hiệu suất cao hơn, khả năng chịu lỗi, dung lượng lưu trữ cao hơn với chi phí vừa phải. Trong khi định cấu hình hệ thống máy chủ, bạn thường phải lựa chọn giữa RAID phần cứng và RAID phần mềm cho các ổ đĩa bên trong của máy chủ.

Hệ thống RAID được sử dụng rộng rãi làm giải pháp lưu trữ để có được hiệu suất I/O tốt nhất, tùy thuộc vào việc ứng dụng đó được viết nhiều hay đọc nhiều. DBA RayRankins đề cập trong cuốn sách của mình rằng đối với các ứng dụng liên quan đến cơ sở dữ liệu, để giảm thiểu chuyển động của đầu đĩa và tối đa hóa hiệu suất I/O, cách tốt nhất là phân tán I/O ngẫu nhiên (thay đổi dữ liệu) và I/O tuần tự (đối với giao dịch). log) trên các hệ thống con đĩa khác nhau. Tôi đồng ý và tán thành quan điểm của anh ấy, vì SQL Server hoặc bất kỳ cơ sở dữ liệu nào khác về vấn đề đó, thực sự là một hệ thống chuyên sâu I/O.

Tôi sẽ sử dụng SQL Server làm ví dụ để giải thích tầm quan trọng của RAID trong cơ sở dữ liệu, tuy nhiên bạn có thể triển khai các khái niệm này trong lựa chọn cơ sở dữ liệu của mình. Các khái niệm ít nhiều vẫn giống nhau

Mặc dù RAID không phải là một phần của cơ sở dữ liệu như SQL Server, nhưng việc triển khai RAID có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cách SQL Server hoạt động. Có nhiều mảng RAID có sẵn như RAID 0, RAID 1, RAID 3, RAID 4, RAID 5, RAID 6, RAID 10 và RAID 01. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ thảo luận về những thứ mà bạn có thể sẽ gặp với tư cách là DBA SQL Server, tức là RAID cấp 0, 1, 5 và 10, đồng thời thảo luận về ưu điểm và nhược điểm của chúng từ góc độ khả năng chịu lỗi và hiệu suất

Lưu ý: RAID không phải là sự thay thế cho việc sao lưu. Sao lưu là rất cần thiết cho bất kỳ hệ thống.

Các cấp độ RAID khác nhau (Ưu điểm và nhược điểm)

Chúng ta sẽ chỉ thảo luận về RAID 0, 1, 5 và 10 (góc độ cơ sở dữ liệu).

RAID 0 – Còn được gọi là Disk Striping, RAID 0 không cung cấp khả năng dự phòng hoặc khả năng chịu lỗi mà thay vào đó ghi dữ liệu vào hai ổ đĩa, theo kiểu luân phiên. Điều này mang lại hiệu suất I/O đọc ghi tốt nhất. Ví dụ: nếu bạn có 8 khối dữ liệu thì đoạn 1, 3, 5 và 7 sẽ được ghi vào ổ đĩa đầu tiên và đoạn 2, 4, 6 và 8 sẽ được ghi vào ổ đĩa thứ hai, nhưng tất cả đều trong một thứ tự cố định (tuần tự). RAID 0 có thiết kế đơn giản, dễ triển khai hơn và không có chi phí chung cho tính chẵn lẻ. Hạn chế là mọi phần dữ liệu chỉ nằm trên một đĩa, vì vậy nếu một đĩa bị lỗi, dữ liệu được lưu trong các đĩa đó sẽ bị mất.

RAID 1– Còn được gọi là Disk Mirroring, RAID 1 cung cấp một bản sao dự phòng, giống hệt của một đĩa đã chọn và do đó cung cấp khả năng chịu lỗi tốt. Nó có thể được thực hiện với 2 ổ đĩa. Nhược điểm là nó có chi phí lưu trữ lớn và tỷ lệ chi phí/công suất cao

RAID 5 – Còn được gọi là Disk Striping with Parity, phân chia dữ liệu trên nhiều ổ đĩa và ghi các bit chẵn lẻ trên các ổ đĩa. Dự phòng dữ liệu được cung cấp bởi thông tin chẵn lẻ. Nó có thể được triển khai với 3 đĩa trở lên và là lựa chọn phổ biến của các DBA. Vì dữ liệu và thông tin chẵn lẻ được sắp xếp trên mảng đĩa nên hai loại thông tin luôn nằm trên các đĩa khác nhau. Nếu một đĩa bị lỗi, chỉ cần thay thế nó bằng một đĩa mới và mảng sẽ tự xây dựng lại. RAID 5 có tốc độ đọc cao hơn và tận dụng tốt dung lượng. Hạn chế của RAID 5 là tốc độ ghi chậm hơn và thời gian xây dựng lại chậm.

RAID 10 – Còn được gọi là sao chép với phân chia, RAID 10 là sự kết hợp của RAID1 + RAID0. RAID 10 sử dụng một dãy đĩa có sọc, sau đó được sao chép sang một nhóm đĩa có sọc giống hệt khác. Mức mảng này sử dụng ít nhất bốn đĩa cứng và các đĩa bổ sung phải được thêm vào theo số chẵn. Dữ liệu đầu tiên được đặt thành các cặp được nhân đôi ở cấp độ thấp hơn. Tiếp theo, bộ điều khiển chọn một thành viên từ mỗi cặp được nhân đôi và sắp xếp dữ liệu vào một khối logic mới. Vì RAID 10 ghi theo kiểu ngẫu nhiên nên nó mang lại hiệu suất tốt nhất với ứng dụng ghi nhiều (như chỉnh sửa video). Nhược điểm là nó đắt tiền.

RAID nào phù hợp với cơ sở dữ liệu ?

Bây giờ bạn đã có cái nhìn tổng quan về các cấp độ RAID, hãy xem RAID nào phù hợp với cơ sở dữ liệu. Câu trả lời cho câu hỏi này phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Bạn có muốn tính sẵn có, hiệu suất hoặc chi phí? Yêu cầu của bạn về khả năng chịu lỗi và hiệu suất là gì? Dưới đây là ảnh chụp nhanh về hiệu suất và khả năng chịu lỗi do RAID cung cấp

Khi nói đến cơ sở dữ liệu như SQL Server, không có cấp độ RAID nào phù hợp với nhu cầu của bạn. Trong hầu hết các trường hợp, SQL Server thực hiện đọc lớn và ghi nhỏ. Vì vậy, đối với cơ sở dữ liệu, nơi có nhiều thao tác ghi hơn, RAID 5 không phải là lựa chọn tốt. Ngược lại, RAID 10 là một lựa chọn tốt cho cơ sở dữ liệu có nhiều thao tác ghi hơn.

Dưới đây là một số điểm và phương pháp hay nhất cần ghi nhớ khi quyết định hệ thống RAID cho cơ sở dữ liệu của bạn.

RAID1 thường được chọn để lưu trữ hệ điều hành, tệp nhị phân, nhóm tệp chỉ mục và tệp nhật ký giao dịch cơ sở dữ liệu. Điều quan trọng đối với hiệu suất ghi nhật ký và lập chỉ mục là khả năng chịu lỗi và tốc độ ghi tốt.

Vì tệp nhật ký được ghi tuần tự và chỉ đọc cho các hoạt động khôi phục nên RAID được đề xuất cho Tệp nhật ký là RAID 1 hoặc 10. Nếu RAID 1 của bạn ở mức sử dụng 100%, hãy chọn RAID 10 để có hiệu suất tốt hơn.

Đối với các tệp dữ liệu có quyền truy cập ngẫu nhiên và đọc khối lượng dữ liệu lớn, việc phân loại rất quan trọng. Vì vậy, RAID được khuyến nghị là 5 hoặc 10.

Đối với các tệp dữ liệu yêu cầu hiệu suất ghi tốt, nên sử dụng RAID 10. Sử dụng bộ điều khiển RAID bộ nhớ đệm được hỗ trợ bằng pin để có hiệu suất ghi tốt hơn

Đối với các tệp tempdb có hiệu suất đọc/ghi tốt, nên sử dụng RAID 0, 1 hoặc 10. Mặc dù tempdb chứa dữ liệu tạm thời và DBA thường dùng RAID 0 cho tempdb, hãy nhớ rằng SQL Server yêu cầu tempdb để thực hiện nhiều hoạt động của nó. Vì vậy, nếu bạn muốn hệ thống của mình luôn sẵn sàng, hãy suy nghĩ lại về RAID 0.

Không nên đặt các tệp nhật ký hoặc tempdb trên mảng RAID 5 vì RAID 5 không hoạt động tốt cho các hoạt động ghi. DBA mặc dù có những ý kiến trái ngược nhau về điểm này.

Chọn ổ đĩa nhanh nhỏ, trên ổ đĩa lớn chậm.

Hãy chắc chắn rằng bạn tự nghiên cứu để có thể đưa ra quyết định sáng suốt! Trong tình huống thực tế, bạn có thể không có đủ điều kiện để quyết định cấu hình máy chủ của mình do chi phí liên quan đến nó. Vì vậy, hãy ghi nhớ những điểm này có thể giúp bạn trong những tình huống như vậy.

Nguồn sqltip

Phương nguyễn dịch