Thay Đổi Thời Gian Hiệu Lực Tối Đa Của Chứng Chỉ CA

Đầu năm nay, Apple đã thông báo rằng họ sẽ giới hạn thời gian hiệu lực TLS / SSL tối đa là 398 ngày kể từ ngày 31 tháng 8 năm 2020.

THỜI GIAN CÒN LẠI: 77 NGÀY NỮA

VẤN ĐỀ: Chứng chỉ được cấp vào hoặc sau ngày 31 tháng 8 năm 2020 với thời hạn hiệu lực dài hơn 398 ngày sẽ không được tin tưởng trong các sản phẩm của Apple

GIẢI PHÁP: Các gói SSL của Sectigo/Comodo và nhãn OneSignSSL, chúng tôi có thể cung cấp thời gian tối đa là 5 năm, các sản phẩm của Digicert/GlobalSign có thời gian hiệu lực tối đa 2 năm. Điều này có nghĩa là các đơn hàng với thời gian cấp lơn hơn 398 ngày sau ngàu 31 tháng 8 năm 2020 sẽ được tự động cấp tối đa là 398 ngày và sẽ tự động gia hạn trước khi SSL hết hạn.

Nghĩa là sau này chúng ta mua chứng chỉ số có thời gian mua tối đa được 5 năm, Tuy nhiên khi cấp phát mỗi lần 1 chứng chỉ số là 13 tháng tức 398 ngày cho 1 chứng chỉ số. Mỗi năm sẽ tự động gia hạn lại dần cho hết 5 năm.

HÀNH ĐỘNG CẦN THIẾT: Bạn sẽ nhận được chứng chỉ mới trước khi chứng chỉ cấp với thời gian tối đa 398 ngày hết hạn và bạn cần cập nhật lại chứng chỉ mới để có hiệu lực.

Thông tin chi tiết:

https://sectigo.com/resource-library/apple-to-limit-accepted-tls-certificate-duration-to-one-year

https://www.digicert.com/position-on-1-year-certificates/

Nguồn: https://viettechgroup.vn/thay-doi-thoi-gian-hieu-luc-toi-da-cua-chung-chi-ca.html

Phương Nguyễn

Cách Sửa Lỗi “We’re Sorry — We’ve Run Into An Issue” Khi Đăng Nhập Vào MS Teams

Mô tả lỗi

Thời covid 19 việc học tập và làm việc online đều không thể thiếu trong cuộc sống chúng ta. Tuy nhiên 1 số trường hợp chúng ta sử dụng MS Teams là 1 trong số công cụ bị lỗi như hình bên dưới:

We’re sorry — We’ve run into an issue”

Nguyên nhân

Có nhiều nguyên nhân gây ra lỗi này: lỗi về mạng, user, đường truyền, bộ nhớ cache

Xử lý

Cách 1: Chúng ta có thể remove MS teams và download cài lại từ đầu nhé.

Cách 2: chúng ta thực hiện xóa cache như sau:

Đầu tiên chúng ta đóng hẵn chương trình Microsoft Teams và cho chắc ăn thoát ở mức Task manager (Ctrl+ Alt+Del)=> Tìm tác vụ Đóng hoàn toàn ứng dụng Microsoft Teams, bạn có thể kích biểu tượng Teams trên thanh Taskbar và chọn ‘Quit’ hoặc chạy Task Manager và kill các process liên quan đến Microsoft Teams.

Tại đây chúng ta lần lượt xóa các file folder theo đường dẫn sau:

a. Trong thư mục ‘Application Cache’, tới thư mục Cache và xoá toàn bộ các file ở trong thư mục Cache.

* %appdata%\Microsoft\teams\application cache\cache

b. Trong thư mục ‘Blob_storage’, xoá toàn bộ các file ở trong thư mục này.

* %appdata%\Microsoft\teams\blob_storage

c. Từ trong thư mục ‘Cache’, xoá toàn bộ các file này.

* %appdata%\Microsoft\teams\Cache

d. Từ trong thư mục ‘databases’, xoá toàn bộ các file ở trong thư mục này.

* %appdata%\Microsoft\teams\databases

e. Từ trong thư mục ‘GPUCache’, xoá toàn bộ các tệp trong thư mục này.

* %appdata%\Microsoft\teams\GPUcache

f. Từ trong thư mục ‘IndexedDB’, xoá toàn bộ các file .db.

* %appdata%\Microsoft\teams\IndexedDB

g. Từ trong thư mục ‘Local Storage’, xoá tất cả các file.

* %appdata%\Microsoft\teams\Local Storage

h. Cuối cùng, từ trong thư mục ‘tmp’, xoá toàn bộ các file.

* %appdata%\Microsoft\teams\tmp

Sau khi dọn dẹp toàn bộ dữ liệu, bạn có thể khởi động lại Microsoft Teams và kiểm tra kết quả.

Chúc các bạn thành công

Phương nguyễn

HƯỚNG DẪN SETUP MCAFEE SECURITY FOR MICROSOFT EXCHANGE 2016/2019

Microsoft_Exchange_(2019-present).svg

Giới thiệu

MCAFee Security Dành cho Exchange Server giúp bảo vệ chống spam, lọc email virus cho hệ thống email Exchange on-premise.

Các cài đặt

Cần chuẩn bị source và setup nhé.

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated
Graphical user interface, text, application

Description automatically generated
Graphical user interface, application

Description automatically generated
Graphical user interface, application

Description automatically generated
Graphical user interface, application

Description automatically generated
Graphical user interface, text, application

Description automatically generated
Graphical user interface, application

Description automatically generated
Graphical user interface, application

Description automatically generated
Graphical user interface, application

Description automatically generated
Graphical user interface, text, application

Description automatically generated
Graphical user interface, application

Description automatically generated
Graphical user interface, application, Teams

Description automatically generated
Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

Cài add-on Antispam

Graphical user interface, text

Description automatically generated
Graphical user interface, application, Teams

Description automatically generated

Logon quản lý MSME

Graphical user interface

Description automatically generated
Graphical user interface, application

Description automatically generated
Graphical user interface, text, application

Description automatically generated
Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

Mặt định 90 days free nhé

Chúc các bạn thành công

Nếu thấy bài viết hay đừng quên like share nhé.

Phương Nguyễn viết

Problem One, “HMACProvider.GetCertificates:protectionCertificates.Length<1”:

Microsoft_Exchange_(2019-present).svg
This image has an empty alt attribute; its file name is image-9-1024x508.png

Symptoms

When you try to sign in to Outlook on the web or the EAC in Exchange Server, the web browser freezes or reports that the redirect limit was reached. Additionally, Event 1003 is logged in the event viewer. For example, the following entry is logged:

Event ID: 1003
Source: MSExchange Front End HTTPS Proxy
[Owa] An internal server error occurred. The unhandled exception was: System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
  at Microsoft.Exchange.HttpProxy.FbaModule.ParseCadataCookies(HttpApplication httpApplication)

Cause

This issue occurs if the Exchange Server Open Authentication (OAuth) certificate is expired, not present, or not configured correctly.

Resolution

To Resolve this problem carry out the following:

 1. Open Exchange Management Shell as Administrator
 2. Run the following command. (Replace contoso.com with your SMTP domain)
New-ExchangeCertificate -KeySize 2048 -PrivateKeyExportable $true -SubjectName "cn=Microsoft Exchange Server Auth Certificate" -FriendlyName "Microsoft Exchange Server Auth Certificate" -DomainName "contoso.com"

3. Take note of your thumbprint, you’ll need it for the next command. Now run the rest of the commands.

Set-AuthConfig -NewCertificateThumbprint <ThumbprintFromStep1> -NewCertificateEffectiveDate (Get-Date)
Set-AuthConfig -PublishCertificate
Set-AuthConfig -ClearPreviousCertificate
Restart-Service MSExchangeServiceHost
Restart-WebAppPool MSExchangeOWAAppPool
Restart-WebAppPool MSExchangeECPAppPool

4. If you have multiple Exchange servers, you’ll need to run the following commands on each of them, but wait for the new Exchange Auth Certificate to be replicated to them first.

Restart-Service MSExchangeServiceHost
Restart-WebAppPool MSExchangeOWAAppPool
Restart-WebAppPool MSExchangeECPAppPool

 Wait, this can take a few hours-48hours to replicate across (more than the one hour Microsoft state), but then everything will start working again. If you wish to confirm each server is aware of the new Auth configuration you can run “Get-AuthConfig” and validate the Thumbprint and effective date match your new certificate and the time you executed the first “Set-AuthConfig” command respectively. If you have a Hybrid Exchange environment you need to rerun the “Hybrid Configuration Wizard” again to update these changes to Azure Active Directory.

(Get-AuthConfig).CurrentCertificateThumbprint | Get-ExchangeCertificate | Format-List

Good luck

Link Reference: https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/troubleshoot/administration/cannot-access-owa-or-ecp-if-oauth-expired

Phương Nguyễn

Dell PowerEdge – What Is The Default Username And Password For IDRAC?

Symptoms

Systems with an integrated Dell Remote Access Control (iDRAC) have a default user name and password, but you can also configure them with a secure password.

Default iDRAC login

In the iDRAC’s default configuration, the login credentials are as follows:

 • Username: root
 • Password: calvinSecure Password

For iDRAC9, a new feature called secure password is available during the purchase configuration.

 • If you have opted for secure default access to iDRAC, the iDRAC secure password is available on the back of the system information tag (Service Tag) under “iDRAC Default Password.”
 • If you have not opted for secure default access to iDRAC, then the default password should be blank. In this case, the default username and password (root/calvin) apply.
 1. Information tag (Top view)
 2. Information tag (Bottom view)
 3. OpenManage Mobile (OMM) label
 4. iDRAC MAC address and iDRAC secure password label


You can reset the password through the iDRAC settings by pressing F2 at startup.
Also, you can reset the password to its factory default with the following racadm command: 

racadm racresetcfg -all


To reset the password to the legacy password, use the following racadm command: 
 

racadm racresetcfg -rc

Cause

What is the “Default Password Warning” on iDRAC? (SEC0701)

The default iDRAC username and password are widely known, and any user can access the server and make changes using the default credentials. The Default Password Warning feature in iDRAC warns you if the default login credentials are still in place. 

Whenever a user with Configure User privileges logs in to iDRAC or SSH/Telnet or executes racadm commands remotely using the default login credentials, the system displays a warning message (SEC0701). Because GUI and SSH/Telnet users log in once per session, they see a single warning message for each session. Because remote racadm users log in for every command, they see a warning message for every command.

An iDRAC with default login credentials is even less secure if the system is Internet-accessible or part of a large network with different trust boundaries. If any of the following items is configured, the possibility exists that iDRAC could become accessible on the Internet.

Whenever a user with Configure User privileges logs in to iDRAC via Web GUI using the default login credentials, the Default Password Warning Message displays. From this page, the user can either change the password for a root user, or they can change nothing and continue logging in to iDRAC. The option to disable the Default Password WarningMessage appears on this page if the user does not change the password.

iDRAC9:

iDRAC8:

Figure 2: Default Password Warning 

The Default Password Warning can be enabled or disabled from the iDRAC Overview -> iDRAC Settings -> User Authentication -> Local Users page, under the section titled “Default Password Warning.”

Source Reference: Dell Support

Phương Nguyễn Collect

New Security Feature In September 2021 Cumulative Update For Exchange Server

Microsoft_Exchange_(2019-present).svg

Security is a top priority for Microsoft and our customers, and we continue to work very hard to keep customer data secure from cyber-threats, while ensuring compliance with evolving regulations. As part of our continued work to help you protect your Exchange Servers, in the September 2021 Cumulative Update (CU) we have added a new feature called the Microsoft Exchange Emergency Mitigation service. This new service is not a replacement for installing Exchange Server Security Updates (SUs), but it is the fastest and easiest way to mitigate the highest risks to Internet-connected, on-premises Exchange servers prior to installing applicable SUs.

Security Vigilance with on-premises Servers

Cyberattacks continue to increase in frequency and sophistication and as we have said repeatedly, it is critical to keep your on-premises infrastructure secure and up to date, including all your Exchange servers. This is a continuous process in which you:

 1. Take inventory Use the Exchange Server Health Checker script to see if you are behind on your on-premises Exchange Server updates.
 2. Install needed updates  Use the Exchange Update Wizard to get directions and install the latest updates on your Exchange server(s).

Important   With the September 2021 CU release, only the June 2021 and September 2021 CUs are supported for Exchange SUs. If you are on Exchange 2016 or Exchange 2019 and not yet running a CU that is supported for SUs, you should install a supported CU and applicable SUs now.

After the release of the March SUs, we learned that many of our customers weren’t ready to install them because they were not running a supported CU. Based on our customer engagements, we realized that there was a need for a simple, easy to use, automated solution that could help customers quickly protect their on-premises Exchange servers, especially those who did not have dedicated security or IT teams to apply critical updates.

To help our customers, we released the Exchange On-premises Mitigation Tool (EOMT). The EOMT is a one-click tool that applies interim mitigations to an Exchange server to proactively minimize vulnerable attack surfaces until the admin can install an available SU. This was our recommended approach for Exchange deployments with Internet access and for those who needed to quickly mitigate their risk while they prepared to update their servers.

In addition to releasing EOMT last March, we also released automatic mitigation for on-premises Exchange Server in Microsoft Defender Antivirus and System Center Endpoint Protection. As with EOMT, these were interim mitigations designed to help protect customers who needed extra time to install the available SU.

In the June CUs for Exchange 2016 and Exchange 2019, we introduced another safety measure for on-premises Exchange customers: integration between Exchange Server and the Windows Antimalware Scan Interface (AMSI). AMSI integration in Exchange Server provides the ability to scan content in HTTP requests and block a malicious request before it is handled by Exchange Server, defeating common attempts to exploit unpatched software and deploy malware.

Exchange Server Emergency Mitigation

Building on that approach, in the September 2021 CUs we are introducing a new component in Exchange Server called Emergency Mitigation (EM). Like other Exchange Server components, EM runs as a Windows service on Exchange Server. It is a built-in version of the EOMT that works with the cloud-based Office Config Service (OCS) to provide protection against security threats that have known mitigations. The OCS is the same online configuration service used by Office clients.

The use of EM is optional for customers who want Microsoft to create and automatically apply vulnerability mitigations to their Exchange servers. If your organization doesn’t want to use EM, an admin can disable it and continue to use the EOMT to manually mitigate threats.

Here’s how EM works. Once an hour, the EM service checks the OCS for mitigations by calling into https://officeclient.microsoft.com/getexchangemitigations. Since in the future mitigations may be released at any time, we chose to have the EM service check for mitigations hourly. A mitigation is an action or set of actions used to secure an Exchange server from a known threat. If Microsoft learns about a security threat and we create a mitigation for the issue, that mitigation can be sent directly to the Exchange server, which would automatically implement the pre-configured settings. The mitigation package is a signed XML file that contains configuration settings for mitigating a known security threat. Once received by the Exchange server, the EM service validates the signature to verify that the XML was not tampered with and has the proper issuer and subject, and after successful validation applies the mitigation(s).

As with the EOMT, the work performed by the EM service is intended as a temporary and interim mitigation for customers until they can apply an SU that fixes the vulnerability. As stated previously, the EM service is not a replacement for Exchange SUs, but it is the fastest and easiest way to mitigate the highest risks to Internet-connected, on-premises Exchange servers prior to updating.

Understanding Exchange Server Emergency Mitigation

The EM service is part of Exchange Server and will be installed automatically on Mailbox servers when you install the September 2021 (or later) CU. It will not be installed on Edge Transport servers. Once installed, EM is an optional service that can be disabled by an admin. In fact, on Exchange servers without Internet connectivity, you’ll want to disable EM because it can’t work without Internet connectivity. In those cases, or when you don’t want automatic mitigation, we recommend using the EOMT to apply available mitigations manually. If you have outbound Internet connectivity but are using restrictions, you will need to enable outbound connectivity to the OCS, which is https://officeclient.microsoft.com.

Emergency Mitigation Prerequisites

The addition of the EM service means additional pre-requisites for installing Exchange. The EM service requires the IIS URL Rewrite module v2 to be installed on the Exchange server. If this module is not installed on the server when you install the CU, you’ll receive an Error message during the Prerequisite Analysis phase of Setup. Regardless of whether you plan to use EM, the IIS URL Rewrite module is a pre-requisite for installing Exchange, starting with the September 2021 CU. When applying a mitigation through the IIS URL Rewrite module, EM may make changes to the web.config file on the Exchange server. These changes are done automatically, and either they all succeed, or web.config is rolled back to the customer’s original state.

If you are running Exchange Server 2016 on Windows Server 2012 R2, you’ll also need to first install the Update for Universal C Runtime in Windows (KB2999226). If this update is not installed, Exchange Setup will not be able to proceed.

Finally, the Exchange server will need connectivity to the OCS, specifically to https://officeclient.microsoft.com. Without this connectivity, the EM service can’t function.

Understanding Mitigations

A mitigation is an action or set of actions that are taken automatically to secure an Exchange server from a known threat that is being actively exploited in the wild. The EM service (like the EOMT) is able to apply multiple mitigations, including:

 • Implementing an IIS rewrite rule to filter malicious HTTPS requests;
 • Disabling an Exchange service; and
 • Disabling a virtual directory or app pool.

Actions performed via a mitigation include URL rewriting, stopping/starting app pools and services, changing authentication settings, and modifying other configuration settings. This means that to protect your organization and mitigate risk, the EM service may automatically disable features or functionality on an Exchange server (just as the EOMT did in March).

If your organization has an alternate means of mitigating a known threat, you may choose to block any EM service mitigations for that threat from being automatically applied. Details on how to do that can be found later in this blog post.

Optionally Send Diagnostic Data to Microsoft

When installing the September 2021 (or a later) CU, you’ll also notice a change to the License Terms acceptance process. We have added the ability to send diagnostic data from your Exchange servers related to mitigations. This data is sent to the OCS when the EM service checks for available mitigations.

When using the GUI version of Setup, you’ll see a new License Agreement screen, as shown below:

You can choose one of the following:

 • I accept the license agreement and will share diagnostic data with Microsoft: This is the default option which accepts the license agreement and enables sending data to Microsoft.
 • I accept the license agreement, but I’m not ready to share diagnostic data with Microsoft: This option accepts the license agreement but disables sending data to Microsoft.
 • I do not accept the license agreement: If you don’t accept the EULA, you cannot install the CU (as with all CUs).

These options are also available via an unattended command-line or scripted setup through the use of new Setup switches:

 • /IAcceptExchangeServerLicenseTerms_DiagnosticDataON: Use this new Setup switch to accept the license terms and send optional data to Microsoft.
 • /IAcceptExchangeServerLicenseTerms_DiagnosticDataOFF: Use this new Setup switch to accept the license terms and disable sending optional data to Microsoft.

Important The previous Setup switch used to accept the license agreement (/IAcceptExchangeServerLicenseTerms) has been removed from Exchange Setup and replaced with the above two new Setup switches.

After Setup has completed, an admin can enable or disable sending the optional data to the OCS on any Exchange server using Set-ExchangeServer. For example, use:

 • Set-ExchangeServer -Identity <ServerName> -DataCollectionEnabled $false to disable sending optional data to Microsoft.
 • Set-ExchangeServer -Identity <ServerName> -DataCollectionEnabled $true to enable sending optional data to Microsoft.

If sending optional data to Microsoft is enabled, each Exchange server sends the following information to the OCS when checking for mitigations:

 • Exchange Server build: The Exchange server version (CU and SU build number information).
 • Emergency Mitigation service state: Information about the admin-configured behavior of the EM service (for example, whether to send data and/or automatically mitigate).
 • Immutable Device ID: Unique identification for the server.
 • Immutable Org ID: Unique identification for each Exchange organization in your environment.
 • Applied mitigations: A list of all mitigations that have been applied and their status.
 • Blocked mitigations: A list of all mitigations that have been blocked by an admin.

To better keep Exchange Server secure and up to date and to identify and mitigate threats, we may update what data is collected in future releases. For the most current information on what data is collected when sending optional data is enabled, please see the product documentation.

Sample PING Mitigation

After the September 2021 CU is installed, the EM service will communicate with the OCS to check for mitigations. To ensure this process is working correctly, and to allow admins to work with and learn about this new feature, we will send a sample mitigation called PING to the EM service. This sample mitigation is used solely for verifying the health of the EM service/OCS pipeline end-to-end and to allow admins to interact with this new feature. It’s really just there to test everything in the real world before we release any actual mitigations.

The sample PING mitigation contains no configuration settings, and it does not take any actions on or make any changes to the Exchange server. But without this initial sample mitigation, admins would not be able to learn how to manage mitigations before any real ones are released.

Because the sample mitigation does not make any changes, there’s no way to remove it. However, using the processes described later in this blog, admins can block the sample mitigation or choose to keep it applied.

Controlling automatic mitigation in your environment

Admins have visibility and control over mitigation behavior using PowerShell. For example, you can find details on applied mitigations and their status using scripts included with EM, and you can find details of mitigations blocked by an admin using PowerShell and in the Windows Event Log.

Viewing Mitigations

A detailed list of available mitigations can be viewed using the Get-Mitigations.ps1 script, as shown below.

Enabling and Disabling Mitigations

All applicable mitigations are enabled by default. An admin can enable and disable mitigations at an organizational level or at the Exchange server level. For example:

 • Set-OrganizationConfig -MitigationsEnabled $false is used to disable automatic mitigation org-wide. By default, this is set to True. When set to False, the EM service will check for mitigations hourly but won’t automatically apply mitigations to any Exchange server in the organization, regardless of the value of MitigationsEnabled at the server level.
 • Set-ExchangeServer -Identity <ServerName> -MitigationsEnabled $false is used to disable automatic mitigation on a specific server. By default, this is set to True. When set to False, the EM service checks for mitigations hourly but won’t automatically apply them to the specified server.

The combination of these two settings determines the behavior of the EM service on each Exchange server in the organization, as detailed in the following tables:

Org SettingTrueEM will automatically apply mitigations to the Exchange server when both are True.
Server SettingTrue
 
Org SettingTrueEM will not automatically apply mitigations to a specific Exchange server when the Org setting is True, and the Server setting is False.
Server SettingFalse
 
Org SettingFalseEM will not automatically apply mitigations to any Exchange server when the Org setting is False.
Server SettingTrue or False

If you disable mitigations on a server or for the entire organization, you can still use the EOMT to manually apply any available mitigations for new security vulnerabilities to your server until the applicable SU is installed on the server.

Blocking Mitigations

An admin can block mitigations from being reapplied using the MitigationsBlocked parameter. For example, to block a single mitigation named M1, you can use:

Set-ExchangeServer -Identity <ServerName> -MitigationsBlocked @(“M1”)

To block multiple mitigations named M1 and M2, you can use:

Set-ExchangeServer -Identity <ServerName> -MitigationsBlocked @(“M1”, “M2”)

To remove the M2 mitigation from a block list containing M1 and M2, you can use:

Set-ExchangeServer -Identity <ServerName> -MitigationsBlocked @(“M1”)

To remove all mitigations from the block list, you can use:

Set-ExchangeServer -Identity <ServerName> -MitigationsBlocked @()

After a mitigation is removed from the block list, it will be reapplied by the EM service. You can manually reapply a mitigation without waiting for the EM service’s next run by restarting the EM service. After the EM service restarts, the first run to check for and apply mitigations occurs after 10 minutes.

Mitigation Removal

When a mitigation has been blocked by an admin, or when it is no longer required (as in the case of a CU or SU update), the admin must manually remove applied mitigation actions to reverse their effects.

For example, if mitigation M1 is no longer relevant after installing the latest SU, the EM service will stop applying M1 on an hourly basis and this mitigation will disappear from the list of applied mitigations, but the mitigation would still remain configured.

The steps to remove a mitigation that’s no longer needed depend on the mitigation itself. For example, if as part of a mitigation an Exchange service is stopped and set to disabled, then removing the mitigation involves starting the service and setting it to automatic startup. To remove an IIS rewrite rule mitigation, an admin can delete the rule from the appropriate web site using IIS Manager. As illustrated in the following figure, the EM service creates IIS rewrite rules with a prefix of “EEMS <Mitigation ID> <Description>” making them easy to identify.

After identifying the appropriate IIS URL rewrite rule, an admin can manually delete the rule.

Reapplying a Mitigation

If an admin removes a mitigation but does not block it, the EM service will reapply the mitigation when it performs its hourly check for new mitigations. You can manually reapply a mitigation without waiting for the EM service to check for mitigations by stopping and restarting the EM service. After restart of EM service, the first run to check and apply mitigation occurs after 10 minutes.

Viewing Applied and Blocked Mitigations

If a mitigation is successfully applied, fails to be applied, or is blocked by an admin, that will be tracked via Applied Mitigations and Blocked Mitigations. Tracking this information is part of mitigation management. For example, after a mitigation has been successfully applied, the admin still needs to install the appropriate SU for the underlying vulnerability. After the SU is installed, the mitigations are no longer needed, and the admin must remove them (and the EM service will not reapply them).

Once mitigations are applied to a server, an admin can view the applied mitigations. For example:

Get-ExchangeServer -Identity <ServerName> | fl name, MitigationsApplied
Name                             : Server1
MitigationsApplied      : {M1, M2, M3}

You can see the list of applied and blocked mitigations across your environment. For example:

Get-ExchangeServer -Identity <ServerName> | fl name, MitigationsApplied, MitigationsBlocked
Name                             :   Server1
MitigationsApplied      :   {M1, M3}
MitigationsBlocked      :   {M2}
Name                             :   Server2
MitigationsApplied      :   {M1, M2}
MitigationsBlocked      :   {M3}

You can see the list of applied and blocked mitigations on a per-server basis, as well. For example:

Get-ExchangeServer -Identity <ServerName> | fl name, *Mitigations*
Name                             :   Server1
MitigationsEnabled      :   True
MitigationsApplied      :   {M1, M3}
MitigationsBlocked      :   {M2}

You can export the list of applied mitigations and their descriptions to a CSV file using the Get-Mitigation.ps1 script available in the Scripts folder. For example:

.\Get-Mitigation.ps1 -Identity <Server> -ExportCSV “C:\temp\CSVReport.csv”

Auditing and Logging

As mentioned previously, mitigation activity is logged in the Windows Event Log. For example, events 1005 and 1006 with a source of MSExchange Mitigation Service will be logged for successful actions such as when a mitigation is applied, and event 1008 with the same source will be logged for any errors that are encountered, such as when the EM service cannot reach the OCS.

In addition to logging mitigation activity, the EM service also logs details about service startup, shutdown, and termination (like all services running on Windows), as well as details of its actions and any errors encountered by the EM service. You can use Search-AdminAuditLog to review actions taken by an admin, including enabling and disabling automatic mitigations and diagnostic data.

The EM service also maintains a separate log file in the in the “V15\Logging\MitigationService” folder under the Exchange Server installation directory. This log details the tasks performed by the EM service, including fetching mitigations, parsing mitigations, and applying mitigations, as well as details about the information sent to the OCS if sending diagnostic data is enabled.

Checking Connectivity with the OCS

An admin can verify that an Exchange server has connectivity to the OCS using the Test-MitigationServiceConnectivity.ps1 script (available in the Scripts folder) from the Exchange server. The script attempts to connect to https://officeclient.microsoft.com/getexchangemitigations.

If the connection is successful, the output is:

Result: Success.
Message: The Mitigation Service endpoint is accessible from this computer.

If the connection is unsuccessful, the output is:

Result: Failed.
Message: Unable to connect to the Mitigation Service endpoint from this computer.
To learn about connectivity requirements, see https://aka.ms/HelpConnectivityEEMS

Summary

Maintaining the security of on-premises workloads is a team effort. As the customer, you are responsible for keeping your systems up-to-date and secure. As your software vendor, we are here to provide an array of tools to help you do that.

Source Microsoft Blog Exchange

Cảnh báo lỗ hổng nghiêm trọng trong máy chủ Microsoft Exchange Hafnium

Thông tin

Ngày 02/03, Microsoft đã phát hành bản vá khẩn cấp cho 4 lỗ hổng bảo mật mới được phát hiện trong Exchange Server ( các lỗ hổng này được đánh giá ở mức nguy hiểm và đang được hacker sử dụng trong thực tế.

Đối tượng Exchange Server

Đối tượng bị ảnh hưởng trong các cuộc tấn công này bao gồm các máy chủ Exchange các phiên bản 2013/2016/2019.
Microsoft quy kết chiến dịch cho một nhóm hacker có tên HAFNIUM, được chính phủ Trung Quốc bảo trợ và cũng nghi ngờ các nhóm khác cũng có thể tham gia.

4 lỗ hổng zero-day được các nhà nghiên cứu từ Volexity và Dubex phát hiện được sử dụng trong chuỗi tấn công gồm:

 • CVE-2021-26855: lỗ hổng giả mạo yêu cầu phía máy chủ (server-side request forgery-SSRF) cho phép kẻ tấn công gửi các yêu cầu HTTP tùy ý và xác thực là máy chủ Exchange
 • CVE-2021-26857: Lỗ hổng trong dịch vụ Unified Messaging, cho phép kẻ tấn công thực thi mã tùy ý
 • CVE-2021-26858: Lỗ hổng ghi file trong Exchange, kẻ tấn công có thể tùy ý ghi vào bất kỳ đường dẫn nào trên máy chủ.
 • CVE-2021-27065: Lỗ hổng ghi file trong Exchange, kẻ tấn công có thể tùy ý ghi vào bất kỳ đường dẫn nào trên máy chủ.

Ảnh hưởng nghiêm trọng

Chuỗi bốn lỗ hổng này được liên kết với nhau để giành quyền truy cập vào máy chủ Microsoft Exchange, đánh cắp email và tạo thêm phần mềm độc hại để tăng khả năng truy cập vào mạng.

Kẻ tấn công từ xa, không được xác thực có thể khai thác lỗ hổng này bằng cách gửi một gói tin HTTP được chế tạo đặc biệt tới máy chủ Exchange có lỗ hổng thông qua các kết nối không đáng tin cậy trên cổng 443.

Kiểm tra lỗ hổng

Để kiểm tra máy chủ của đơn vị mình có tồn tại lỗ hổng không, quản trị viên có thể sử dụng công cụ được cung cấp tại đường dẫn: https://github.com/dpaulson45/HealthChecker#download . Đồng thời kiểm tra các file lạ, nghi ngờ mới được tạo trong hệ thống.

Khắc Phục

Microsoft đã cung cấp bản vá KB5000871 cho các máy chủ Exchange bị ảnh hưởng tại đường dẫn:
https://support.microsoft.com/en-us/topic/description-of-the-security-update-for-microsoft-exchange-server-2019-2016-and-2013-march-2-2021-kb5000871-9800a6bb-0a21-4ee7-b9da-fa85b3e1d23b

Kinh nghiệm Phương Nguyễn khuyến cáo các Ae System admin lập tức cập nhật bản vá cho các máy chủ Exchange để tránh nguy cơ tấn công khai thác.

Phương Nguyễn